Lenny

  Hej, Min son läser 700p specialidrott som en del av att jag går på RIG i en specifik idrott. Hans program är annars Sam/Beteende. 1) Hur många av dessa poäng gällande specialidrott får räknas in i hans examen som ju rymmer 2500p? Jag har hört att det bara får vara 400p? Stämmer det? 2) Om det bara är 400p, hur avgörs det vilka av dessa kurser som räknas in? De med bäst betyg? De som han läser i åk 3? Eller något annat? 3) Vad händer om han inom ramen för Individuellt val väljer att läsa tex Engelska 7 som ger meritvärde? Kommer ännu färre poäng inom specialidrott att räknas med i examen om 2500p, dvs vad beslutar om det är specialidrotten eller Engelska 7 som är U=utökad studieprogram? 4) Kan hans rektor inom ramen för ”individuellt anpassat program” tex byta ut kurser bland ”inriktningskurserna” mot hans specialidrott eller merithöjande kurser, dvs byt ut tex Sociologi och Kommunikation mot antingen 1) Special idrott eller b) Meritgrundanden kurser. Jag kan inte se att inriktningskurserna skulle vara krav för en gymnasieexamen varför frågan uppkom.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om vi först tar och tittar på en "vanlig gymnasial utbildning" på SA/beteende och hur det examensbevis ser ut. Gå in på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/SA/programplan/Programplan_SA.pdf Som regel måste inom examensbevisets 2500 poäng ingå: 
  alla kurser under Gymnasiegemensamma ämnen +
  alla kurser under Programgemensamma ämnen +
  alla kurser inom EN AV NATIONELLA INRIKTNINGAR +
  tillräckligt antal valbara kurser från listan på vilka kurser som på just det programmet får läsas som programfördjupning +
  200poäng "vilka kurser som helst" inom Individuellt val +
  Godkänt betyg i gymnasiearbete, 100poäng.
  Summan av kurserna i listan ovan = 2500poäng.
  Sedan kan också "extra-kurser" finnas (om eleven fick betyg i fler än 2500p.) och de måste i examensbeviset stå med markering "U" (utökat program). 
  Kurser som är U-markerade räknas in i elevens snittbetyg/jämförelsetal i två fall: om en U-kurs krävs för särskild behörighet till den universitetsutbildning som hen söker till just då eller om den kursen ger meritpoäng. Vad meritpoängen är och vilka kurser som kan ge meritpoäng var god se på gymnasieguiden.se/reportage/meritpoaeng
  Att frångå den "rätta" programstrukturen kan man göra endast om det finns rektors beslut om Individuellt anpassat gymnasieprogram. I rektorns beslut bör framgå vilka kurser som byttes ut mot andra kurser. Ett sådant beslut måste fattas innan eleven går ut årskurs 2 på gymnasiet. Som regel kan rektor fatta ett sådant beslut endast om eleven bytte gymnasieprogram (läst ett år på ett gymnasieprogram och "hoppade in i år2" på ett annat program; syftet med det beslutet är att elevens studietid ska inte bli "onödigt lång"). Reglerna kring det kan du se på https://www.fragasyv.se/info/individuellt-anpassat
  ********************
  Om gymnasieskolan din son läser på, ansökt hos skolverket och fick beviljat att ha Särskild variant på utbildningen, då får Inriktningskurserna bytas mot andra kurser. I annat fall måste alla inriktningskurserna med tillhörande betyg finnas med inom examensbevisets 2500poäng.
  ********************
  Alla elever på alla nationella svenska gymnasieprogram har i sina examensbevis 200 poäng "vilka kurser som helst". Idrottsutbildningarna, RIG och NIU brukar "välja åt eleverna" och "stoppa in" i Individuellt val 200poäng Idrottskurser i ämnet specialidrott. Alltså finns det inte tid och utrymme för eleverna att läsa andra kurser än just idrottskurserna. 
  Som du ser i programplanen (den vanliga, generella programplanen) för SA på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/SA/programplan/Programplan_SA.pdf finns inte kurserna i ämnet Specialidrott på listan över vilka kurser som kan bli programfördjupning. Då finns det, som regel, endast 200poäng specialidrottskurser (två kurser) att stoppa in inom 2500poäng i examensbeviset. 
  Men i fall skolan erbjuder Särskild variant (enligt beslutet från skolverket) kan några av Inriktningskurserna eller t o m alla inriktningskurserna bytas ut mot andra kurser (enligt vad skolverket har beslutat om). 
  Fattar rektor beslut om Individuellt anpassat program, då kan alla kurser, förutom de som står under Gymnasiegemensamma ämnen, bytas ut mot andra kurser och examensbevis kan se ganska annorlunda ut mot "vad som är vanligt" på den utbildningen. 
  Eftersom jag inte har information om din sons skola har av skolverket fått beviljat att "köra" särskild variant eller om det, för din sons räkning, finns rektors beslut om Individuellt anpassat program, så vet jag inte om fler än 200p. (alltså två kurser i ämnet specialidrott) kan ingå i examensbevis inom programmets 2500poäng. 
  Vad gäller Engelska 7 så får den kursen på  SA ingå som programfördjupning (gäller alla inriktningar på  SA).
  Om skolan ej fick beslut från skolverket om särskild variant och inget beslut (från rektor) om individuellt anpassat program finns, då måste eleven - för att uppfylla kraven och kunna få ut examensbevis från gymnasiet - ha rätt (vanligt) programstruktur  och endast 200poäng i ämnet specialidrott kan ingå (och detta inom Individuellt val). Vilka av kurserna i ämnet specialidrott som kommer bli Individuellt val och med det bidra med sina betyg till elevens snittbetyg/jämförelsetal och därför också påverka elevens meritvärde (och vilka av kurserna i ämnet specialidrott som kommer i examensbeviset bli U-kurser och vars betyg kommer därför inte räknas in) bör framgå av elevens Individuella studieplan (i den planen bör skolans personal, oftast SYV, skriva på förhand, innan kursen startar, inom vilken kategori den kursen kommer att läsas - om det är Individuellt val eller om det är en U-kurs).
  Sedan bör examensbevis utfärdas enligt innehåll i elevens Individuella studieplanen.
  *****
  Om eleven går ut gymnasiet med ett Studiebevis (i stället för examensbevis) kan hen - på komvux - komplettera upp till examensbevis. På komvux är det mycket friare vilka kurser som får ingå inom komvux-examen som innehåller 2400poäng. OBS! i komvux-examen får inte betyget i kursen Idrott-och-hälsa1 ingå.
  Tips! kontakta skolans SYV och be att få tillgång till elevens individuella studieplanen. Fram till den dagen din son fyller 18 år har du, som vårdnadshavare, rätt att få information om din sons skolgång (både hans närvaro och hur hans studieplan ser ut).

  Studie- och yrkesvägledare
  • Lenny : Grymt svar, tack!!
  • Milla : Vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga