1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  ställ din fråga till studievägledare på läkarprogrammen. En allmän studievägledare som inte specifikt jobbar med just läkarprogrammet kan inte ge svar på din fråga. 
  Du kan också försöka läsa dig till rätt svar på din fråga - genom att läsa information på läkarutbildningarnas egna webbplatser. 
  OBS! undervisningsmetoder kan ändras i princip när som. Om det idag används PBL, så kanske det inte kommer att användas från nästa termin eller tvärtom. Det kan också vara upp till de enskilda lärare vilka metoder de använder i sin undervisning. Så, jag är inte helt säker på att du kan få rätt och fullständigt svar på din fråga som gäller för 6 år framåt (läkarprogrammen är i Sverige numera 6-åriga). Så, jag tycker man ska vara beredd på att "foga sig" inför de metoder som lärare kommer att använda i undervisningen och försöka vara så flexibel som möjligt under hela utbildningen. 
  Hoppas mitt svar blir på något sätt till hjälp (detta trots att jag kan inte ge svar på din fråga).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga