Viktor 22 år

  Hej, Då jag planerar att söka in till juristprogrammet behöver jag höja mitt betygssnitt från gymnasiet en aning och tänkte att jag kunde söka en distanskurs på komvux för att på så sätt hamna i BII-gruppen. Är detta möjligt eller behöver jag läsa någon speciell kurs med tanke på att jag redan har en färdig gymnasieexamen? ?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Viktor;
  det första jag tänker på: hur många Meritpoäng du har, Extra-poängen som du kan få för Engelska 7, Moderna språk 3 och 4 och högre mattekurser?
  Till juristprogrammet krävs inte mer matte än matte 1, och då får du för godkänt betyg i matte 2 +0.5 i merit (extrapoäng).
  Max antal meritpoäng kan man ha 2,5 st.
  Om du inte idag redan har max i merit, då vinner du mest på att läsa kurser för meritpoäng.

  **********
  Oavsett meritpoäng - så kan du, i fall du inte redan idag har A-betyg i alla kurser som ingår i ditt examensbevis - höja betygen i de kurserna. exempelvis om du har B betyg i svenska 1, 2 eller 3 och höjer till A betyget då blir det +0.1 för varje kurs/eller steg... t.ex om du höjer från C till A i en svenska-kurs, eller matte-kurs eller engelska-kurs då blir det +0.2 påslag till ditt jämförelsetal.
  ***********
  Nya kurser, som inte redan ingår i ditt examensbevis, kommer räknas in endast i 2 fall:
  - om de krävs för särskild behörighet (till juristprogrammet är det samhällskunskap 1b och historia 1b);
  eller
  - om de ger Meritpoäng.
  Inga andra nya kurser kommer att påverka.
  För att kunna prövas även i BII, behöver du genom Komplettering Höja ditt meritvärde.

  Vänligen
  Julia syv

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga