AlmaK

  Hej, jag tog studenten i år från linjen estet musik med 2250 godkända poäng av 2600 poäng (utökat program). Min rektor sa till mig att jag inte har tillräckligt med poäng för en examen vilket har gjort att jag ska börja läsa på komvux.

  Om jag har förstått det rätt så behöver man endast ha 2250 godkända poäng samt godkänt i Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6 och Matematik 1 för en examen (vilket jag har). Behöver jag då läsa på komvux nu i efterhand för att få en examen?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om du gick ut gymnasiet med ett Studiebevis (i stället för Examensbevis), då kan du komplettera upp till examensbevis på komvux. Att du fick studiebevis och inte examensbevis, trots att du hade 2250 godkända poäng, kan bero på att du inte hade godkänt betyg i någon obligatorisk kurs. Eftersom jag inte har uppgifter om vilka betyg som du hade på gymnasiet, kan jag inte säga om det är rätt eller fel att du fick studiebevis (och inte examensbevis). Du kan ta dina gymnasiebetyg till SYV på komvux och få svar på frågan om det var rätt att du fick studiebevis. I vilket fall så finns det för dig möjlighet att söka till komvux. Du kan själv se kraven för examensbevis från gymnasiet på gymnasieGuiden.se/examen

  Examensbevis från KOMVUX
  För examensbevis från komvux krävs 2400poäng (av dem kan max 150p.vara betygsatta med F). Betyget i kursen Idrott-och-hälsa 1 får ej ingå i examensbevis från komvux. Det är fördelaktigt för dig att undvika ta in kurser med F-betyg in i ditt examensbevis (för att det drar ner ditt snittbetyg ganska mycket).
  Det är ganska mycket friare vilka kurser som kan ingå i examensbevis från komvux, jämfört med reglerna på gymnasiet. Men du blir "begränsad" i val av kurser (nya kurser du kan läsa på komvux)  beroende på vad komvux i just "din kommun" har i sitt utbud. Med "din kommun" menar jag den kommunen där du är folkbokförd.
  Även om du i ditt examensbevis från komvux skulle ta in 150 poäng betygsatta med F, så behöver du ändå läsa minst en kurs på komvux, för att komvux kan inte utfärda examensbevis om man ej läser minst en kurs på komvux (en kurs som också kommer ingå i examensbevis) - så ser reglerna ut. 

  Kan man ha fått fel utbildningsdokument utfärdat?
  Det kan inte (på förhand) uteslutas att det var rätt beslut att ge dig studiebevis (i stället för examensbevis). Det händer (sällan men ändå händer) att fel sort betygsdokument blir utfärdade... Du kan, om du vill, undersöka närmare om det var rätt att du inte fick ut ditt examensbevis i slutet av år3 på gymnasiet. Men det skulle i så fall innebära att du tar in 250 poäng F-betyg in ditt examensbevis från gymnasiet vilket drar ner snittbetyget rätt så mycket.

  Vad kan man vinna i att komplettera mot examensbevis på KOMVUX?
  Du kan vinna på att i stället läsa några kurser på komvux och ta ut examensbevis från komvux utan några F-betyg i.
  Snabbaste vägen mot examensbevis på komvux blir för dig att läsa mot examensbevis inom Samhälle-Humaniora och du behöver (vad jag förstår av information i din fråga) endast 150 poäng till. Du skulle t.ex läsa en kurs i filosofi eller psykologi (de kurserna är på 50 poäng) + en 100poängs-kurs. De flesta gymnasiala kurser är på 100p. Innan du söker till komvux-kurserna skulle jag råda dig att boka tid med SYV på komvux för att gå igenom dina betyg och att du ska få rätt svar på frågan om det är helt valfria kurser som du kan läsa á 150poäng eller om det kanske fattas någon obligatorisk kurs (t.ex behöver du inom examensbeviset ha minst en kurs i religionskunskap, samhällskunskap och naturkunskap). 150 gymnasiala poäng läser man på heltid på 7,5 veckor (eller på halvtid på 15 veckor).

  Boka tid med SYV på komvux
  Reglerna är många och ganska komplicerade. Genom att boka samtal med SYV på komvux och visa upp dina betyg, får du svar på exakt hur du kan komplettera på bästa sättet: snabbast eller så att du får högre meritvärde (om du har som mål att komma in på universitetsutbildning). Smart att ta in (inom examen) alla kurser som krävs för särskild behörighet till just "din" universitetsutbildning. Vet du att du vill senare läsa på universitetet? I så fall vilken utbildning vill du läsa?  

  Eftergymnasiala utbildningar finns i flera skolformer
  Om du inte har som mål att läsa på universitetet, då är det inte helt nödvändigt att få ut examensbevis för att få jobb eller komma in på en utbildning inom t.ex yrkeshögskola kan man även utan examensbeviset. Du kan kika på utbud av utbildningar inom yrkeshögskola, se t.ex www.yhguiden.se Det finns flera skolformer som erbjuder eftergymnasial utbildning, bl.a KKU, se Framtid.se/studier/konst-och-kulturutbildningar

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga