Elev

  Hej min lärare säger att naturkunskap 2 är samma som medicin 2, stämmer det? vill nämligen bli le. djursjukvårdare och då måste jag ha läst naturkunskap...

  • Anna : Vilket gymnasieprogram läser du på?
  • Elev : vård och omsorg, kan jag även bli leg.djursjukvårdare då?
  • Elev : om jag läser medicin 2 som tydligen motsvarar naturkunskap 2
  • Anna :

   Läs gärna mitt svar, nedan. Om du tar examen från vård- och omsorgsprogrammet och har godkända betyg i kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 och Etik och människans livsvillkor, behöver du i så fall inte läsa kursen naturkunskap 2 om du söker till Djursjukskötarprogrammet på SLU.

  • Elev : Så då kan jag bli leg.djursjukvårdare?
  • Anna : det finns i Sverige bl.annat följande yrken: djursjukskötare och djurvårdare. Djursjukskötare kan efter examen söka legitimation (hos Jordbruksverket).
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Elev!
  Det finns ett antal olika Ersättnings möjligheter för Naturkunskap 2, men det beror också på vilket gymnasieprogram man läser, för att det är inte en enskild kurs som ersätter nk2 utan en kombination av flera olika kurser.

  Att just kursen Medicin 2 skulle ha någonting med ersättning för nk2 att göra känner jag inte till.

  På Universitets- och högskolerådet står följande info:

  Vissa utbildningar och kurskombinationer ger särskild behörighet i Nk B/Nk 2 för sökande med slutbetyg.

  Den som har läst något av programmen med godkänt betyg i kurserna

  Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv och Kretslopp

  Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete

  Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

  har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk 2) vid ansökan söker till högskolan.

  Oavsett program

  Den som har godkänt betyg i kurserna Biologi A/1, Fysik A/1a (eller 1b1+1b2) och Kemi A/1 i kombination har behörighet i Naturkunskap B. 

  Från gymnasial vuxenutbildning ger de här kurserna Naturkunskap B:

  Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) om sökande också läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

  Hej igen!
  Vad gäller legitimationen: Efter uppnådd djursjukskötarexamen (man måste läsa i 3 år på Sveriges lantbruksuniversitet) kan Statens Jordbruksverk efter ansökan utfärda legitimation. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.
  Om vi vill bli behörig att söka till djursjukskötarprogrammet på SLU, måste du få ut examensbevis från gymnasiet och du måste även ha godkända betyg i svenska 2,3 och engelska 6 och i matematik 2 (t.ex i 2a) och i samhällskunskap 1a1 + antingen i naturkunskap 2 eller i alla de följande kurserna: Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 och Etik och människans livsvillkor (eftersom godkända betyg i "sammanlagt" alla de kurserna ersätter nk2 om man söker till djursjukskötarprogrammet).
  Som behörig sökande deltar du sedan i konkurrensen om utbildningsplats på SLU. Om du kommer in och med godkänt resultat läser i 3 år, uppnår du examen som djursjukskötare. Efter det kan du ansöka om legitimation.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga