1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det finns många exempel på personer som går gymnasial utbildning i ett land "på ett språk" och läser sedan på universitetet i ett annat land "på ett annat språk". Det finns formella krav inför universitetsutbildningar men man får också tänka på de faktiska språkkunskaperna; detta för att även om man kommer in på universitetsutbildning, betyder det inte att man redan är "hemma"; att komma in på en utbildning är bara första steget, sedan gäller det att klara hela utbildningen och lyckas ta ut examen och efter det också lyckas få jobb eller komma in på en ännu högre utbildning ... så även faktiska kunskaper och färdigheter, motivation, uthållighet  samt hur bra man disponerar sin tid (att man hinner vila och ta hand om sin hälsa) - allt detta spelar roll i att kunna lyckas "ro" hela utbildningsupplägget "i mål". 
  Engelska är numera det så kallade "internationella språket" som är gångbart så gott som i alla länder. Svenska är ett relativt litet språk men som är mycket gångbart i Sverige och i resten av Norden. 
  Om du läser gymnasial utbildning på engelska, men vill ha möjlighet att läsa på universitet i Sverige med undervisningsspråk svenska, se till att under din gymnasietid även läsa svenska; läs också böcker på svenska och använd svenska så ofta du kan (detta för att hålla språket "levande").

  Studie- och yrkesvägledare
  • zarine : jaasåå, för det gymnasium jag vill börja på har undervisning i engelska, men följer de traditionella svensk typ program. vi har svenska som ämne också
  • Milla :

   Bra att du kommer läsa svenska på gymnasiet. Jag tänkte annars att du kanske skulle läsa IB-programmet där undervisning i svenska inte är obligatorisk.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga