SYV

  Hej! Eleven har nu på högstadiet läst franska som moderna språk och läst tyska som modersmål. Eleven vill på gymnasiet byta till tyska som modernt språk och börja läsa det som steg 3, är det möjligt genom att tenta av steg 1 och 2. Är vi på grundskolan skyldiga att ordna en prövning i tyska i så fall? Mvh Lina

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Lina,
  en svår fråga. det är nog bäst att du/ni kontaktar skolverket, 08-527 332 00.
  Jag tror inte ni på skolan är skyldiga anordna prövningar och jag förstår inte varför steg1 skulle behövas, alls. Mitt förslag är att eleven kanske kan få göra slutprovet i slutet av årskurs 9 tillsammans med de elever som läste tyska som moderna språk och då ser hen ju själv om hen har tillräckliga kunskaper i tyska. Skulle eleven fått godkänt på provet, då anser i alla fall jag att hen har tillräckliga förkunskaper inför Tyska 3.
  Bra om eleven förstår att hen kommer behöva få Godkänt betyg i tyska 3 (annars finns det endast nackdelar i att läsa tyska 3 och inte tyska 1) och att betyget i tyska 3 kommer räknas in i elevens jämförelsetal: ju högre betyg hen får desto bättre för konkurrens till högskola sen.
  Jag skulle ta upp frågan med eleven och med vårdnadshavare om varför eleven vill läsa just tyska 3 och inte tyska 1? är det för att hen vill komma åt "meritpoängen för moderna språk" eller för att den högskoleutbildning hen siktar på, kräver - för särskild behörighet - mod.språk3? Det kanske är fördelaktigare för eleven att på gymnasiet läsa Tyska 1 där hen lätt kan få högt betyg i stället för att riskera få F i tyska 3.
  Vad gäller rent formellt? Svårt att ge ett omfattande generellt svar; olika gymnasieantagningskanslierna gör olika. Vi känner även några fall där eleverna blev "uppflyttade" till steg 3 och även 4 när de kom in på steg 1 i mod.språk, av språkläraren på gymnasieskolan. Språkläraren ansåg att eleven kan så pass mycket att hen kan klara av högre kurs. En gång fick eleven hoppa upp från steg 1 till 5, direkt pga så bra förkunskaper som läraren "upptäckte" att eleven hade.
  OBS! finns många elever som önskar byta till lägre kurs i mod.språk: de kommer in på mod.språk3 men tycker det blir för svårt och tidskrävande, men de får Nej, de kan inte byta till lägre kurs om de har godkänt betyg i mod.språk2 i samma kurs (på så sätt finns det "fara" i att göra en prövning; skulle eleven fått E eller högre på prövningen i Tyska2, då kan inte hen sedan begära läsa lägre kurs i det ämnet/språket).
  Ännu en aspekt att fundera över: det skillnad på modersmål och främmande språk (på flera olika sätt: i formell mening men också i kursinnehåll rent praktiskt). Eleven kanske blir förvånad och missnöjd med att läsa Tyska 3 pga hen har tyska som modersmål. hen kommer ju att läsa i samma språkgrupp med de som inte har tyska som modersmål; den eleven kanske kan prata tyska mycket bra men kanske  inte har alla grammatiska grunder som de andra eleverna har från tyska1 och 2?
  Kanske testa låta eleven gå under resten av terminen (nu under våren) i en grupp som läser tyska som moderna språk och fatta beslut sen?

  Samanfattning
  - kontakta Skolverket för ett formellt svar.
  - för en praktisk lösning: ta reda på VARFÖR eleven vill läsa tyska 3 och inte tyska 1? Beroende på orsaken, kan man föreslå olika lösningar.

  • SYV : Hej! Tack för ditt svar. Eleven tänker att det blir lättare med tyskan då hon känner att hon behärskar det så bra, att hon slipper lägga lika mycket tid på tyskan som hon kommer behöva göra på franskan. Hon vill inte börja på steg 1 då hon kommer förlora meritpoängen. Jag får väl kontakta hennes lärare i modersmål och se vad hon säger och sen kontakta antagningskansliet och gymnasieskola och se vad de säger. n
  • Anna :

   Jag vill påminna om att max antal meritpoäng kan man uppnå även utan meritpoäng för moderna språk.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga