MariaScl

  Hej, Jag kommer från Chile och flyttar till Sverige. Jag är i Chile utbildad och licenserade psykolog med vad som motsvarar en magister examen. Jag har förstått att det kommer ta tid att få min licens o Sverige då jag behöver kunna svenska på C nivå, men jag undrar vilken typ av jobb jag kan söka/förvänta mig som nyanländ med min utbildning. Har ni några tips?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det är jättebra att du är medveten om att processen att få din legitimation som psykolog i Sverige kan ta tid och kräver kunskaper i svenska på ganska hög nivå. Under tiden kan det finnas olika typer av jobb där din utbildning och erfarenhet är till stor nytta. Nedan finner du några förslag på jobb och områden där du gärna får söka anställning inom:

  Stödpedagog eller behandlingsassistent: Många organisationer inom socialt arbete och hälsovård anställer personer med utbildning inom psykologi för att arbeta som stödpedagoger eller behandlingsassistenter. Dessa roller innebär att du kan arbeta med att stödja och hjälpa personer med olika typer av psykiska eller beteendemässiga utmaningar. Se information om yrken (och längre ner i yrkespresentationerna även annonser om ledig jobb) - på www.framtid.se ... gå specifikt in på framtid.se/yrke/stodpedagog och framtid.se/yrke/behandlingsassistent

  Socialsekreterare inom kommunal Socialtjänst: Trots att det är en yrkesroll och där arbetsgivare i första hand kräver, för anställning, socionomexamen, kan din bakgrund inom psykologi vara till nytta för att arbeta med familjevård, barn och unga eller vuxna med olika typer av behov. Du får därför gärna titta på framtid.se/yrke/socialsekreterare

  Karriärcoach: Du kan också söka jobb inom organisationer som erbjuder konsultation och handledning inom områden som personalutveckling, ledarskap och organisationsutveckling. Din kunskap inom psykologi kan vara värdefull för att stödja andra i deras professionella utveckling.

  Arbetsförmedlare: för anställning på AF (Arbetsförmedlingen) kräver arbetsgivare "någon form av högskole-universitetsutbildning" som motsvarar 180 högskolepoäng (=tre års studier på universitetsnivå, på heltid). Din utbildning motsvarar, skriver du i din fråga, magisterexamen (som är 4-årig utbildning på heltid, på universitetsnivå). Du uppfyller, med det, de formella kraven som AF ställer vid anställning av arbetsförmedlare. "Kasta gärna ett öga" på framtid.se/yrke/arbetsformedlare

  Forskningsassistent: Om du har intresse och erfarenhet av forskning kan du söka jobb som forskningsassistent inom psykologi eller närliggande kunskapsområden. Detta kan vara ett bra sätt att få erfarenhet av svensk arbetsmarknad inom ditt fält samtidigt som du bidrar till forskning. Kika gärna på framtid.se/yrke/forskningsassistent

  Frivilligarbete/som Volontär: Att engagera sig i frivilligarbete inom olika organisationer kan vara ett sätt att få erfarenhet och bygga upp ditt nätverk i Sverige. Det kan också vara en väg att få insyn i det svenska samhället och arbetsmarknaden. Gå in på framtid.se/yrke/volontar

  Tips! det som kan ge dig tillträde till arbetsmarknaden snabbast kan vara att du börjar vikariera som lärare på grund- och/eller gymnasieskolorna.
  Det är ganska stor lärarbrist i  Sverige (värre i vissa delar av landet än i de andra) men även annars, lärare är "också människor" och blir sjuka ibland eller måste vara frånvarande från sitt arbete av andra anledningar och här finns det kanske en "bra öppning" för dig som både har goda kunskaper i psykologi och kan spanska (jag antar att ditt modersmål är spanska). Skriv in dig i den kommunala vikariepoolen (i flera kommuner, i alla dit du kan pendla); då tänker jag på att du i fösta hand kan "ersätta"/vikariera för lärare i spanska både på grundskolorna och på gymnasieskolorna. Som "tillfällig lärare" som kanske träffar just den klassen på en enda lektion så, tycker jag, det är helt OK att bara prata spanska med eleverna (sedan kommer deras ordinarie lärare tillbaka och fortsätter undervisning enligt läroplanen) - det kanske är en kontroversiell åsikt men jag tycker det är bättre att det kommer en ansvarig vuxen person som kan erbjuda "övning i språket" än att eleverna ska gå hem (på grund av att ingen lärare finns). Du kan också (samtidigt som du skriver in dig i lärar-vikariepooler i flera kommuner) besöka kringliggande grund- och gymnasieskolorna, presentera dig för rektorer, lämna CV med kontaktuppgifter och be att de skolorna kontaktar dig direkt, när de har behov av en vikarierande lärare. På vilka grund- och gymnasieskolor finns undervisning i Spanska? Jo, alla grundskolor (från årskurs 6 till 9) bör erbjuda två av följande språk: tyska, franska, spanska. Så, det finns inte just spansk-unvervisning på alla grundskolor men på många finns den. 
  Vad gäller gymnasieskolorna, så måste alla de skolorna där de gymnasieprogram finns där Moderna språk är obligatoriska erbjuda eleverna välja bland annat Spanska (nybörjarkurs, som heter Spanska 1 och fortsättningskurs/kurser som heter Spanska 3 och 4). Gymnasieskolorna som i sitt utbildningsutbud har minst ett av följande gymnasieprogram: NA, SA, EK, HU är därför tvungna att ha undervisning i spanska. Se, nedan, några exempel på gymnasieskolorna som förväntas ha undervisning i spanska i sitt utbildningsutbud:
  thoren-business-school-malmo
  sjölins-gymnasium-malmo
  procivitas-privata-gymnasium-malmo
  nti-gymnasiet-malmo
  fria-laroverken-i-malmo
  gymnasium/malmo-borgarskola
  kunskapsgymnasiet-malmo
  klara-teoretiska-gymnasium-malmo
  gymnasium/jensen-gymnasium-malmo
  drottning-blankas-gymnasieskola-malmo-soderport
  drottning-blankas-gymnasieskola-malmo-city

  "Sist, men inte minst", som man säger i Sverige... :)
  Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara en utmaning att hitta arbete i ett nytt land. Ha tålamod och kämpa på! Jag hoppas du kan inom snar framtid hitta en passande yrkesroll på den svenska arbetsmarknaden där dina kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga