Elev
  Hej,

  Hade frågor kring elever som behöver hjälp/stöd på komvux?

  Utöver vad jag läst i skollag 3 kap 2 & 5 §§ vill ställa andra frågor:

  1.
  Har elever som till följd av giltig sjukskrivning rätt till extra undervisning (Ex pga Covid)?
  2.
  Har läraren utöver godkänt en skyldighet att låta eleven göra fler än 2 eller 3 st inlämning/komplettering av en studieuppgift i syfte att uppnå högre resultat?
  3.
  Vilken hjälp och stöd har en elev när den riskerar att underkännas?
  4.
  Hur ska en lärare göra för att upptäcka risken för eleven att underkännas?
  5.
  Tills när får hjälp/stöd (extra anpassning) utgå till elev. När MÅSTE det upphöras från och med att det började ges?
  6.
  Kan man i juridisk mening ta in ett helhetsperspektiv vid en bedömning om extra anpassningar ska ändå behöva försätta ges, ex på helhetsperspektiv = studiesvårighet pga Covid kombinerat att det mindre än 2 studier månader kvar?

  7.
  Vid betygsättning där eleven inte nöjd, vilka alternativ finns att tillgå?
  8.
  Är skolan skyldiga till att förlänga en kurs eller en skolgång?

  Tack för att ni åtar er tid att besvara frågorna :)

  BAKGRUND
  Aktuell elev går på fristående utbildning vilket jag personligen bedömmer som en oseriös skola. De använder jurdisk termer mot elev utan gymnasiekompetens i syfte att vilseleda, de registrerar saker som ibland inte har utförts, de är knappst berädda att hjälpa elever mer än betygskala E. Undervisning anses för deras del skedd genom att läraren enbart tillgänglig per e-post (ej alltid men OFTA). Om extra anpassningar beviljas upphör det vanligen samma eller nästkommande dag med stöd av fina formuleringar. Med andra ord det märks för eleverna hur vinstinriktade skolan är.

  Jag är person som bara försöker stödja eleven men känner mig väldigt upprörd av sådana erfarenheter och vetskap om att de får fortsätta driva sin skola

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Malik,
  jag vill börja med att hänvisa till informationen på Skolverkets hemsida: skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/smanavigation-elevers-rattigheter/vad-kan-jag-gora-om-skolan-gjort-fel och där ligger också en länk till Skolinspektionens webbplats där man kan göra anmälan.
  Alltså, om man anser att skolan agerar felaktigt, har man möjlighet att göra anmälan till Skolinspektionen som avgör sedan om de ska granska skolan. Så du/ni får bestämma er om anmälan ska göras.
  *****
  Att svara på frågorna som du har i din "fråga" (det är ju många frågor) kan vi på FRåGA SYV tyvärr inte göra. Detta pga vi är inte jurister eller rektorer. Tolkningsföreträde på hur en viss skola använder sig av reglerna har på skolan - "huvudmannen" (i praktiken - Rektorn). Det finns mig veterligen inte några exakta regler av typen "särskilt stöd ska ges i si och så många månader...". och vad är "särskilt stöd"? Det kan vara tusen varianter på det, beroende på elevens behov, och på mycket annat.
  Jag förstår att du vill hjälpa eleven och det är jättebra att du gör det.
  Dock gäller ändå följande: endast grundskola är obligatorisk och utbildning på högre nivå får man gå i "mån av möjlighet", alltså om man "kan". Det finns också begränsningar i vad är rimligt att göra på en skola... Nu känner jag inte till just den eleven som du skriver om, men det kan finnas elever som skulle behöva så mycket stöd och hjälp så att det skulle engagera hela skolan för endast ägna sig åt den elevens behov (och vem ska i så fall ta hand om alla andra elever på den skolan?). Resurserna är inte oändliga. Vissa elever kommer inte uppnå gymnasiekompetens, oavsett vilka insatser som sätts in (är i alla fall min erfarenhet). Med det sagt, så säger jag ju inte att skolan i det här fallet agerar rimligt... jag kan helt enkelt inte uttala mig om det, för att jag är inte jurist, inte rektor och känner, dessutom, inte situationen i detalj.
  Du kan ringa till Skolverket, 08-527 332 00 och samråda med dem. Du/ni kan också direkt gå på linjen "anmälan till Skolinspektionen", men Skolinspektionen uppmanar att först prata med de ansvariga på skolan, kräva svar från dem (i praktiken är det oftast Rektorn som man vänder sig till), och sedan, om man ej fick relevanta svar från skolan - kan man gå vidare med anmälan till Skolinspektionen.
  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp!
  Vänligen & lycka till!
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga