Elev

  Vad innebär en prövning i en gymnasiekurs? Måste man göra en prövning på en hel kurs eller kan man bara göra en prövning på det man inte fick godkänt på?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Hanna!
  som regel gör man prövning på en hel kurs och man gör den skriftliga delen först (på hela kursen) - liknande NP, nationellt prov. Sedan skriver läraren och medbedömaren ihop de unika frågorna till den muntliga delen som genomförs oftast 2-3 veckor efter den skriftliga delen. De unika frågorna skrivs utifrån de svar du gav i den skriftliga delen.

  • Elev : Så om man klarat allt i en kurs förutom ett kunskapskrav, så får jag F? Det går inte att komplettera endast detta kunskapskrav? Det är ett prov jag inte klarat.
  • Anna : Du frågade vad PRÖVNING är. Jag svarade vad "prövning" betyder. I kommentaren skriver du om "komplettering". Fråga din lärare om du kan göra en komplettering. Prövning och Komplettering är 2 helt olika saker. :)
  • Elev : Då kan du väl ta och svara på min fråga eller hur :) Först ställer jag en fråga, sedan en annan. Kan ställa frågan igen, går det att komplettera ETT kunskapskrav eller måste jag göra om HELA KURSEN för att jag inte fick godkänt på ETT prov?
  • Anna :

   Svar på din fråga är att det beror på: om du fick betyget F på kursen, då måste du göra prövning på hela kursen (enligt reglerna). Men i fall du ännu inte fick något betyg, då är det upp till läraren att låta dig komplettera eller så svarar läraren att hen inte kan ta emot någon komplettering. OBS! Även om du kompletterar, så kanske du ändå inte uppnår nivån för betyget E. Så - det beror på om du redan fick F-betyget eller inte. Men oBS! även om du ännu inte fick något betyg, att läraren ännu inte satt F på kursen, så är det inte elevens rättighet att få lov att komplettera. Det blir upp till läraren (och ytterst upp till rektorn, om konflikt-situation uppstår) att svara om läraren tar emot en komplettering. Att en elev lämna in en komplettering (om hen, på undantag, får lov att göra det) garanterar tyvärr inte att eleven får godkänt betyg på kursen. Läraren avgör om eleven vid tidpunkten när betyget sätts har tillräckliga kunskaper för att få "ett visst" betyg, t.ex E (eller högre, eller lägre) betyg.
   Att bedöma kompletteringar eller erbjuda extra-provtillfällen kräver stor lärarinsats (det går åt mycket lärartid). Och här kommer även rättvisefrågan in: om en elev får lov att komplettera i efterhand, då borde alla elever också få göra det (i alla fall alla som så önskar) och det medför mycket stor arbetsbelastning på lärarna, - det är i alla fall förklaringen till varför man endast ibland (på undantag) kan lämna in kompletteringar.
   Att "corona" drabbade oss är mycket beklagligt. "Corona" drabbade nästan alla - men kanske inte lika mycket: vissa drabbades mer än andra. Om du anser att du blev särskilt mycket drabbad, prata med Kurator på din skola. Kurator kan ibland lägga ett gott ord hos lärare och rektorer, så kanske går det att få igenom ett undantag via kuratorn.

  • Elev : Jaha okej då förstår jag! Tack för hjälpen.
  • Elev : Jag tänkte bara på, om jag skulle gå sommarskola men ändå inte klara provet vad händer egentligen då?
  • Mikael : Om du får F i betyg i en kurs du läste på gymnasiet har du rätt att göra prövning innan du går ut årskurs 3.
  • Elev : Okej toppen! Tack för svar
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga