Henrik

  Hej! Min flickvän är från Bangladesh och vi är osäkra på vad som gäller exakt och de flesta svaren är osäkra och varierande. Hon kommer söka till läkarlinjen nu till hösten då hennes studier bli klara under våren. Det står skrivet så här: "Din utländska gymnasieutbildning ger behörighet till universitets- och högskolestudier i utbildningslandet och därmed även i Sverige under förutsättning att du uppfyller kraven i svenska, engelska och matematik. Betygsmedelvärdet från din gymnasieutbildning är 5,00 där 1 är godkänt och 5 är högsta betyg. Vid anmälan till universitets- och högskolestudier kommer betygsmedelvärdet att räknas om enligt regler som gäller vid anmälningstillfället. Behörighet - kurser Vid anmälan till universitets- och högskolestudier i Sverige ger din utländska gymnasieutbildning behörighet mogsvarande följande kurser i den svenska gymnasieskolan: Kemi 1 Biologi 2 Fysik 2 Matematik 4 Naturkunskap 2 Moderna språk 7" Citat slut. Detta innebär alltså att hon har A i alla ovan ämnen, jag antar att det även gäller underliggande kurser, som t.ex. biologi 1 osv. Vår fundering är vad som kommer ske när hon ansöker, hur kommer hennes medelvärde beräknas idag. Hon har precis börjat Sas 1 och engelska 6. På engelska 5 fick hon C i betyg. Så, kommer betyget i engelska 5 påverka medelvärdet? Vi har fått information om att endast engelska 6, Sas 3 och kemi 2 är betygen som är relevanta. Så om hon får A i Sas 3, engelska 6 och kemi 2, kommer hon då ha ett svenskt medelvärde på 22,5? Eller kommer hon behöva uppfylla kraven för gymnasieexamen, dvs 2350 poäng? Så går hon efter någon unik medelvärdsräkning eller har vi fått bristande och/eller otydlig information?

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej,
  jag vill råda att hon även gör Högskoleprovet; detta pga inte ens de som har högsta möjliga meritvärde (22,5) kan garanteras plats på läkarprogrammet; det kan bli så att antal platser blir färre än antal sökande med högsta meritvärde och då kan platserna lottas ut; i första hand tittar man då även på resultatet från högskoleprovet... men finns det inget HP-resultat (det är frivilligt att göra högskoleprovet) - då kan det bli utlottning och slumpen får avgöra.
  Har man HP-resultat, prövas man även i HP-urvalet och får med det ännu en chans att få plats på utbildningen.
  ******* Så, jag rekommenderar alltså att även göra högskolerprovet. Anmälan pågår nu och till 3 februari; kostnad 450kr och då skriver man provet 4 april 2020.

  Det absolut viktigaste är att bli BEHÖRIG, alltså måste hon få godkända betyg i SAS 3, Engelska 6 och kemi2.
  ****
  Ang. betygen... om hon fick C i eng5, varför tror du hon kan få A i eng6? Eng6 är svårare kurs än eng 5; de som får t.ex C i eng5 brukar få E eller D i eng6, alltså brukar man få lägre betyg i nästa/högre/svårare kurs.
  ****
  Reglerna är krångliga
  Det som gäller för sökande med Utländska gymnasiebetyg till svenska högskoleutbildningar står på Antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning; tolkningsföreträde (alltså exakt hur man tolkar reglerna i varje enskilt fall) har Antagningsgruppen på det lärosäte dit man söker.

  Oavsett vad jag eller ngn annan SYV säger, så blir det upp till antagningsgruppen på det lärosäte (högskola-universitet) dit hon söker, att ha "sista ordet". Meritvärde kommer hon få som svar från Antagning.se efter det att hon ansökte och ansökan är komplett (sista kompletteringsdagen, då alla betygen måste vara inne brukar ligga i mitten på juni, om man söker till start på hösten). Se datumen på antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Viktiga-datum.

  Om den studerande gör sitt bästa och försöker få så höga betyg hon kan, då kan inte hon, du eller vi på fråga SYV göra mer (förutom att hon även kan göra högskoleprovet). Vad meritvärde blir då - får det bli som det blir... vad kan vi göra åt det? Hon kan ju inte få högre betyg än hon kan få, om hon gör sitt bästa.
  Efter det att betygen är satta, kan man se om man vill göra prövning - alltså test/slutprovet (kan man förenklat säga...) för att försöka få ett högre betyg. Så det är inte "kört" om man ej får det betyget man vill få, det kan finnas möjlighet - i första hand genom självstudier-prövningar att höja betygen.

  Liselotte
  • : Jag förstår. Hon säger att hon hade mycket annat att tänka på under eng 5 och eftersom de sagt att det inte var ett relevant betyg lade hon inte så mycket tid på det. Hon har börjat oroa sig sen jag frågade om det verkligen stämmer att endast de tre betygen är relevanta. Så jag ville på något sätt verifiera det för henne. Då ska jag i alla fall föreslå HP för henne. Jag frågar för att hon är osäker på förutsättningarna. Skulle hon av ngn anledning inte komma in på läkarprogrammet så vill hon ta tandläkarprogrammet eller något inom biologi.
  • Milla :

   Det går ju att söka även senare... alltså, om hon ej kommer in på läkarprogrammet första gång hon ansöker, kan hon söka igen - och igen... Annars så har man 12 alternativ man kan söka samtidigt när man söker till högskoleutbildningar, men man måste prioritera: "i första hand...", "i andra hand..." och så vidare.
   Tufft - om personen läser nu SAS 1 och ska läsa SAS 2 och 3 i snabb takt och sedan en svår utbildning med undervisningsspråk Svenska - det kan bli för mycket ... Att Komma in på en högskoleutbildning är första steget; sedan ska man prestera under många år... och undervisning sker på, för henne, främmande språk, som hon endast nyligen lärt sig. Språket behöver tid att "sätta sig", rota sig, förankra sig... det är inte alls säkert att det blir så bra att hoppa in i en svår utbildning som är lång och krävande som sker på ett främmande språk... ingen vinner ju på att folk "går in i väggen"... :(

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga