H-don 23 år

  Hej! Jag vill veta.... 1. Om man vill läsa "handel och adminstrationprogrammets yrke" vad behöver man läsa då? Jag såg att man läser de många ämne ca 2500 poäng men det är kanske när man förbreddar sig till högskolan. Men jag vill skaffa bara yrke och arbeta, Vilka kombination ämne måste jag betyg fråm dem om jag vill arbeta bara? Jag har sett här på hemsidan att ni informerar till student som programmet att de behöver läsa Svenska som andra språk 3 och engelska 6 om förbreder sig för högskolan, men Svenska S. A. S 3 står inte i listan på gymnasieguid.se så hur är det? Vad betyder "Gymnasiearbete" som man räknar 100 poäng på listan? Under rubriken "inriktningar" och "handel och service" står var av dem 500 poäng så vilka av dem tar man? eller både? om man tar både så blir poäng så mer än 2500 med andra, är de alternativ ? Under rubriken "programfördjupningar" står 700 p men också lista som är mer än 700 p, så vilka 700 p är dem som man ska välja? För listan är ca 6100 men rubriken står att det är 700 p? Alla av dessa frågor är vad en student kan fråga sig när hen läst listan, kan du hjälpa mig snälla med tydlig förklaring?

  2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,

  du skriver om att du vill skaffa dig "ett yrke" och börja arbeta, men VILKET yrke? Det finns jättemånga olika yrken inom Handel- och administration, kanske tusentals olika yrken. Exempel på yrken inom "handel och service": butiksbiträde, butikssäljare, demonstratör, butikskommunikatör, merchandiser, marknadsförare, inköpare, logistiker, speditör, varumottagare, inköpsassistent, färskvaruansvarig, butiksplockare, näthandlare/E-handelslogistiker, upphandIareföretagssäljare, butikschef eller egenföretagare.

  Angående svenska och SAS
  SAS är förkortning för "svenska som andraspråk".
  Ämnena Svenska och SAS är jämställda med varandra, alltså om det står att man behöver ha godkända betyg i svenska 2 och 3 då menas det även "eller SAS 2 och 3".

  Gymnasiearbete - är en kurs som det är obligatoriskt att ha godkänt betyg i om man vill få ut Examensbevis; kursen förkortas ofta till "GA". Om man inte har som mål att ta ut Examensbevis, behöver man inte läsa GA (eller "göra GA").

  Ang.Programfördjupningar och Inriktningar på HA - jag gissar på att du har tittat på >> den generella programplanen för Handels- & admin.programmet för ungdomsgymnasiet; Om du är 22 år då gissar jag att du läser på Komvux, men om du kanske ändå fortfarande läser på ungdomsgymnasiet och läser därför mot examensbevis - så är det till upp till din gymnasieskola att svara VILKA AV de kurser som FÅR LÄSAS SOM programfördjupande som din skola kan erbjuda; alltså, i listan som heter PROGRAMFÖRDJUPNINGAR ser man de kurser som alla får läsas, alltså man VÄLJER från den listan - men på varje enskild skola är listorna mycket kortare därför att varje skola kan ej erbjuda att välja från alla de kurserna (en viss skola bara kan erbjuda Några av de kurserna att välja mellan; och ibland väljer skolan åt eleverna, så eleverna väljer i princip bara temat för GA).

  Examensbevis eller inte?
  Att få ut examensbevis från gymnasiet garanterar inte att man får jobb.
  Man kan ha lång eftergymnasial utbildning också men ej få ngt jobb.
  Om du vill börja jobba snarast, då rekommenderara jag att du söker jobb; och du kan också börja med Praktik som kan, förhoppningsvis, leda till ett jobb.
  Varför läsa mot examensbevis om du inte har för avsikt att läsa vidare på eftergymnasial nivå?

  • H-don Hej yrket genom ''handel och adminstrationprogrammet''.
  • Julia det finns hundratals- och kanske även tusentals olika yrken som man kan få genom handel- och administrationsprogrammet. Vilket eller Vilka av dem är du intresserad av?
  • H-don

   Tack så mycket. Jag svarar din sista fråga och lite mer om ovan. Ja, jag vill skaffa yrke och arbeta, yrket jag vill skaffa är yrke som jag arbeta på fösäljningen, inköpare, butiker, lager....eftersom jag vill starta ett eget företag i framtiden. Jag vill också läsa yket som ämenen jag läser har lite samband med/till '' handel och adminstrationsprogrammet''. Men först och främst vill jag skaffa ett yrke för att arbeta och vad jag vill arbeta är i de olika försäljningen som kläddaffärsäljare, matbutiksäljare....Så du frågade mig ''Varför vill du läsa exambeviset om du inte vill läsa vidare?'' Problemmet är att jag inte vet vad som behövs för att jag gå ut till arbetssökningen! För när jag frågade skolan berättar dem att man läser dessa ämenena om vill läsa programmet och man läser 2400 poäng om man är vuxen. Ja jag är 22 och går komvux, min fråga till dig vi vet att man måste samla 2400/2500 poäng på det programmet man läser innan man börja högskolan, men varför finns det inte en viss poäng av de som vill skaffa yrke och arbeta?

   Till ex jag vill skaffa yrke som SÄLJARE men vet inte när jag är redo att söka arbete! Jag vet inte heller vad arbetsgivare ska kräva mig! Jag vet inte heller vilka ämne måste jag ha minst betyg från dem! Om jag går till skolan och fråga dem så pekar dem de ämenen och när jag räknar dem ut hur länge de tar är det minst 2.5 år och det kan jag inte vänta!

   Min sista fråga är vad behöver man läsa för ämnena om man läser till ex butiksäljare?

   Om personen är 22 gammal, och läser komvux.

   Nu läser jag 

   1. Matte 1a

   2. Religion 1

   3.Historia 1

   3.Svenska som andra språk 2

   De slutar snart, men vad jag läsa nästa kurs för att jag bli tillgänglig på arbetsmarknaden?

   Ska arbetsgivare anställa mig med bara de fyra betyg och mina grund eller jag måste mera?

   Om jag ska mera vilka ämne är viktigaste för  mig för att arbeta försäljningen?

    

   Tack för hjälpen

  • Julia Om man vill jobba på lager kan det viktigaste vara att ha TRUCKKORT. Att du får examensbevis behöver inte leda till att du får jobb. Det är viktigt att kunna svenska och även engelska så bra som möjligt (att i praktiken kunna kommunicera på svenska och engelska - och kan man ännu flera språk är det jättebra!).
  • Julia Om du nu läser svenska som andraspråk 2, sök nästa kurs: svenska som andraspråk 3. Läs också så mycket engelska som möjligt. Läs också de kurser inom Handelsprogrammet som innehåller praktik - det är viktigt att ha praktisk erfarenhet: det kan vara skillnaden mellan att få eller inte få jobbet.
  • H-don Stor tack till dig! Det ska jag göra. Jag har truckkort och ska forsätta Svenska 3 och engelska.
  • Julia Läs gärna även matematik 2; bra att kunna mer matte!
  • Anna Fråga på din komvux i Vilka handels-kurser som de förlägger Praktik och välj i så fall de kurser i första hand. Det är upp till rektor eller lärare inom vilka kurser som praktik förläggs... så det är olika på olika skolor; jag tycker att det är mycket bra om du inom dina kurser skulle komma ut på praktik!
  Läs alla kommentarer
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick idag svar från skolverket, var god läs skolverkets svar, nedan:

  Jag gissar att frågeställaren undrar över apl (arbetsförlagt lärande) som delar eller hela kurser kan omfatta när man läser mot en yrkesexamen. Det är rektor på den skola man läser som beslutar om hela eller delar av kurser ska läggas ut till arbetsplatser. Det går därför inte att ge en lista över vilka dessa kurser är, eftersom det kan se olika ut vid olika skolenheter.

  Jag kan även tillägga att kravet på minst 15 veckors apl gäller för gymnasieskolan. Frågeställaren verkar läsa mot yrkesexamen vid kommunal vuxenutbildning. Där finns inte samma krav på en viss omfattning av apl. Hur mycket apl person kommer behöver genomföra beror alltså helt på rektors beslut kring vilka kurser och delar av kurser som ska läggas ut på apl. För att få veta vad som gäller för de kurser som eleven planerar att läsa kan eleven vända sig till studie- och yrkesvägledare eller rektor vid utbildningen.

  Källor:
  Lagar och förordningar: www.skolverket.se/lag

  Apl inom komvux: 2 kap. 26-28 §§ förordning om vuxenutbildning

  Mer om apl: www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-for-studier-och-arbetsliv/sa-kan-huvudman-och-rektor-organisera-arbetsplatsforlagt-larande-apl

   

  Enligt de som anordnar utbildningar på Handels- och adminprogrammet brukar praktik ingå i följande kurser:

  • Branschkunskap inom handel och administration
  • Praktisk marknadsföring
  • Inköp 1
  • Handel- specialisering.

   Och jag vill därför råda att kanske i första hand söka läsa just de kurserna, som listas ovan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga