2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Maria,
  efter som jag ser att du är 52 år, så gissar på att du läser på Komvux. Läser du mot ett slutbetyg eller mot examensbevis? Hur många F betyg riskerar du att få?

  Man kan få "några få" F betyg och ändå bli behörig till universitetet, men det beror också i exakt vilken eller vilka kurser man får F betygen i. Du går gärna förklara mer kring din fråga.

  Lycka till med dina studier!

  Julia syv

  • Maria Det gäller inte mig utan min son som riskerar att få F i tyska steg 3. Han vill söka till juristlinjen,på verkar det behörigheten?
  • Milla Nej, det behöver inte påverka behörigheten.
  • Anna

   Juristprogrammet är en högskoleutbildning & då krävs det Grundläggande behörighet alltid alltså Examensbevis. Din son behöver uppfylla kraven för exam.bevis och man kan ha max 250p.betygsatta med F. Tyska 3 går på 100p. Så, förutom tyska 3 går det endast få 150p.F som max; i annat fall uppfyller man ej kraven för exam.bevis. För särskild behörighet till jur.programmet krävs ej mod.språk betyg.

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Maria,
  nu vet jag inte vilket program din son går på. På vissa program, t.ex Samhällsvet.programmet - är det obligatoriskt att läsa moderna språk (eller, om man har ett annat modersmål än svenska, så kan man läsa sitt modersmål). På SA är det 2 kurer moderna språk som är obligatoriska. Det går dock att få ut examensbevis med F i två kurser moderna språk; det blir 200 poäng F i examensbeviset. Man har fortfarande grundläggande behörighet till högskolestudier då.

  Men F betyget drar ner jämförelsetalet rätt så mycket; skillnad mellan F och E är lika står som mellan E och A och dessutom skulle godkänt betyg i moderna språk ge även en halv meritpoäng; på så sätt blir skillnad i meritvärde rätt så stor: då man både får lägre jämförelsetal Och även ej får meritpoäng för mod.språk...
  Jag tror att både du och din son vet att det är jättebra att försöka få godkänt betyg, men om det inte går så kan han ändå vara behörig till juristprogrammet och till många andra eftergymnasiala utbildningar. För konkurrens kan din son göra högskolerpovet, vilket man kan göra flera ggr... och har man flera giltiga resultat från högskleprovet, är det det Högre resultatet som gäller.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga