1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Julia!
  lnu.se/program/magisterprogram-inom-djurskydd står det att urval görs på Akademiska poäng, vilket betyder att de med flest godkända akademiska poäng kommer in först och sedan de som har färre godkända akademiska poäng. Exempel: en veterinär har läst på veterinärprogrammet i fem år och har med det 300 hp (högskolepoäng, alltså akademiska poäng). En person som skaffat sig 180 hp som är minimikravet för att bli behörig till magisterprogammet, kommer i andra hand, jämfört med veterinären som har 300 hp i bagaget. Om man med sina 180 hp inte kommer in, då är vägen framåt att skaffa sig fler högskolepoäng, alltså läsa fler kurser eller ännu ett program på högskolenivå.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga