1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Om gymnasieämnet CAD kan du läsa på skolverkets hemsida: se skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?CAD
  Kurserna CAD 1 och 2 är det två första kurserna inom det ämnet. CAD - är i detta fallet en förkortning som står för det engelska uttrycket Computer-aided design.
  En 50poängskurs är hälften så stor som en 100poängskurs. De flesta gymnasiala kurser är i Sverige på 100 poäng. Alltså är omfattning i timmar för CAD 1 och 2 (tillsammans) densamma som för en språkkurs eller en matematikkurs, på gymnasienivå. Alla språkkurser och matematikkurser är på 100p.
  Vad gäller meritvärde på 17.2, så är maximalt (högsta möjliga meritvärde) 22.5. Om eleven har alla A-betygen i alla gymnasiala kurser har hen snittbetyget på 20.0. Har eleven alla B-betygen i alla kurser har hen snittet på 17.5. 
  Maximalt antal meritpoäng som är möjligt att få är 2.5. Om meritpoängen kan du läsa på gymnasieguiden.se/meritpoäng
  För att få meritvärde på 17.2 kan eleven ha t.ex 2.0 meritpoäng och följande betyg i sitt examensbevis: två stycken B-betyg i två 100poängskurser + alla andra betygen på C-nivå. Eller så kan eleven ha inga meritpoäng och följande betyg: tre stycken C-betyg i 100poängskurser + alla andra betygen på B-nivå.
  Det är svårt och också onödigt att sikta på ett visst meritvärde; detta för att antagningsgränserna till svenska högskole-universitetsutbildningar ändras (går upp och ner); ingen vet hur högt meritvärde som kommer om några år ge plats på en viss utbildning. Därför rekommenderas det att försöka få så höga betyg man kan i alla kurser man läser + så många meritpoäng som man kan få. Dessutom är det fördelaktigt att även göra högskoleprovet (detta för att prövas även i HP-urvalet).
  Fler hänvisningar/lästips:
  fragasyv.se/info/hogskoleprovet
   framtid.se/yrke/cad-konstruktör

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga