1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Anderas!
  planering mot examensbevis gör eleverna tillsammans med studievägledare på den skolan där eleven ska ta ut examensbevis.
  Jag gissar på att din fråga gäller examensbevis från gymnasieskolan. U-kurser kommer i examensbeviset finnas endast om antal betygsatta poäng är fler än 2500p. Vilken kurs som läses om U-kurs bör på förhand, innan kursen påbörjas, stå i elevens studieplan (enligt rektors beslut; kommer läsas som U-kurs). När kursen påbörjades, är det för sent att ändra det.
  I examensbeviset bör tillräckligt antal poäng finnas i  boxen "Programfördjupning". Det går inte minska antal programfördjupande kurser "till förmån" för U-kursen (alltså om man vill slippa räkna in något betyg i sitt jämförelsetal och av den anledning vill sätta någon kurs som U-kurs), så är inte tillåtet att göra.
  Vi på FRåGA SYV kan inte bestämma hur ditt examensbevis ser ut. Ytterst ligger det beslutet hos rektorn på din skola. Men prata gärna med SYV-en på din skola, som vid behov kan ta din fråga till rektorn.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga