elev
  Jag har sökt till socionomprogrammet som jag har behörighet till men jag vill också söka till sjuksköterskeprogrammet men jag har inte natur2 så jag tänker göra en prövning nu i april?

  Kommer jag räknas i BI och BII när jag söker till socionomprogrammet eller inom BII bara?

  Kommer min prövning räknas innan kompletteringsdatum?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Issy,
  du har sökt till socionomprogrammet som du uppger att har behörighet till men du vill också söka till sjuksköterskeprogrammet men du har inte naturkunskap 2 så du tänker göra en prövning - då prövas du till socionomprogrammet i BI, direktgruppen, eftersom du är behörig utan kompletteringar. Till ssk-programmet kommer du prövas i BII, kompletteringsgruppen, även om du utan komplettering är obehörig och kan därför inte prövas (obehöriga kan inte antas till högskoleutbildningar).

  Du frågar också "Kommer min prövning räknas innan kompletteringsdatum? " - och svaret är att så fort du får prövningsbetyg (eller betyg du får på andra sätt, t.ex genom studier på komvux), så bör du ladda upp de betygen på antagning.se (eller så ser du att betyget har dykt upp där, av sig självt, då behöver du inte ladda upp det). Sista kompletteringsdatum var ursprungligen 21 juni 2021. nu pga pandemin, kan de som ej kunde få betygen innan 21 juni få skicka in de betygen t o m 5 juli 2021. Men huvudregeln är så fort som möjligt!, alltså komplettera med betygen så fort du kan. Om du inte kompletterar senast 5 juli 2021, kommer du inte att prövas till den utbildning där du är Obehörig, alltså till ssk-programmet.

  • elev :

   Jag går sista terminen i 3:an nu, kan jag göra prövningen när jag går i gymnasiet?

   Kommer det påverka mitt meritvärde om jag gör en prövning?

  • Anna : Gymnasieelever har rätt att göra prövning på sin egen skola om de fick F i en kurs de läste eller om undervisning i obligatoriska kurser ej kunde erbjudas. I andra fall går man ut gymnasiet först och söker var man kan göra prövningar - sen, efter det att man gick ut gymnasiet och inte längre är gymnasieelev. Detta enligt vad skolverket säger, när man frågar skolverket. Du kan själv ringa till skolverket, tel.nr 08-52733200.
  • Anna : Om du gör prövning och får högre betyg i samma eller i en motsvarande kurs, då kommer det högre betyget räknas in i ditt meritvärde.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga