Katja 51 år

  Hej! Min som född-07 har mobbats i skolor och ej klarar dkola sedan åk5. Hsn är inskriven i åk 9 nu. Får infen hjälp från skolan (friskola som vi trodde var bra), men vi hoppas nya vägar öppnas efter 9an. Undrar om/var man kan få bägledning om trkesutbildningar, praktik, lärlingsskap, folkhögsskola etc för elev som har skolfobi och inga betyf sedan åk 4. Skolan erbjuder ingen info och kommunens syv ger bara info till elever på kommunala skolor. Lnskar tydlig samnanhållen info som min son kan få hopp av. Enda info vi fått fr skolan är ’det finns många vägar’ men vilka..? Tack på förhand! M v h Katja

  • Anna

   Om eleven inte kan gå i skolan på grund av skolfobi, så kanske "helpraktik" inom IM:Individuellt alternativ kan vara ett passande alternativ. Ofta är det rektorer i samråd med kuratorer som skriver in eleven i Individuellt alternativ på gymnasiet. Inom den utbildningen kan man läsa diverse kurser, blanda grundskolekurser och gymnasiala kurser men även gå på "helpraktik" vilket innebär att eleven går på praktik på en eller flera arbetsplatser på heltid. Det är också möjligt att ha viss individuell undervisning. Det beslutas individuellt kring varje elev.

  • Katja Hej Anna, tack för utförligt svar. En följdfrpga. Om tektor i samråd med med kurator skriver in elev på Individuellt alternativ, vilket underlag behlver de för att kunna ta det beslutet? Frogar för att vår son nekad både ksrtläggning och utredning vid nuvarande(och föregpende) skola, pga resursbrister i skolorna. (De tar sig ej tid att kartlägga/utreda), så trots år sv frånvaro finns bara muntliga planer och ’förklaringar’. Nu
  • Katja .. hej igen Anna, ursäkta, råkade klivka ’skicka’ innan min följdfråga var klar. Jo, undrarnom den gymnasieskola dom ska ta ställning till om vår son ska kunna skrivas in i individuellt alternativ, vad behöver den skolan för beslutsnderlag? Stort tack på förhsnd för svar.
  • Milla Vad gäller beslutsunderlag inför Individuellt alternativ så är det individuellt; man skickar med det som finns - det kan vara läkar- och psykologutlåtande, kuratorns sammanställning av situationen, lärarnas beskrivningar av elevens deltagande på lektionerna med mera och med flera. Om elevens skola vägrar, som du skriver, göra utredning, vänd er gärna både till Huvudmannen (de som är chefer för skolan) och till sjukvården. Till sjukvården vänder man sig vad gäller hälso- och psykologiska faktorer som gör det att eleven har det svårt med skolgången. Alla hälsotillstånd som kan påverka skolgång kan vara bra att ha "på papper" som Intyg eller Utlåtande. Även om eleven är inskriven på i en icke-kommunal grundskola så bör ni kunna få hjälp på Utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd, tycker jag. Om eleven ändå ej går till skolan, vad spelar det för roll vilken skola eleven är inskriven i? Han går ju inte till skolan, om jag förstår dig rätt... Vad gäller börja på gymnasiet för en elev som inte blir behörig till de Nationella programmen, så är det ofta fördelaktigt att vara folkbokförd i en stor kommun. Jag ska utveckla den tanken i mitt SVAR till dig.
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Katja,
  om ni som är vårdnadshavare är missnöjda med skolan där sonen är inskriven, så kanske det är en bra idé att byta till en annan skola, t.ex till en kommunal grundskola i närheten av bostaden. 
  Du beskriver en situation som kräver individuella lösningar. Det finns inge någon på förhand utarbetat lösning för just den unika situationen som din son och er familj befinner er i.
  Jag vill ge ett konkret tips om ett gymnasieprogram som heter Yrkesintroduktion. Se gärna information på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMY Behörig till det programmet är eleven som har kunskaper i svenska motsvarande godkänt betyg i årskurs 6 i grundskolan + har intresse för valt praktiskt yrke. Yrkesintroduktion kan erbjudas både individuellt och i grupp/klass. Om din son har eller kan skaffa sig intresse för ett av de praktiska yrken, t.ex FastighetsskötareFordonsmekaniker, Undersköterska, Byggnadsarbetare, Kock, Kallskänka, Butikssäljare, Cafébiträde - som brukar erbjudas inom yrkesintroduktion och kan skaffa sig godkänt betyg i svenska som motsvarar årskurs 6 vårterminens betyg (alltså det betyget som eleverna får när de slutar år6 på grundskolan), då blir han behörig att antas till IMY. Målet för din sons utbildning på IMY blir i så fall att bli anställningsbar och kunna efter 3 år på gymnasiets program "yrkesintro" få jobb inom valt yrke.
  I så fall bör din son under det kommande läsåret jobba för att få kunskaper i svenska som motsvarar godkänt betyg i slutet av årskurs 6 på grundskolan + bestämma sig angående det praktiska yrket som han vill bli anställningsbar inom. Jag rekommenderar att din son läser svenska i första hand (och matematik i andra hand, samt engelska - i tredje hand) med målet att kunna komma in på yrkesintro
  Om du svarar i vilken kommun som din son är folkbokförd i, så kan jag se vilka yrken som finns "representerade" på IMY i just den kommunen (vad finns det att välja mellan). Det är i första hand i samma kommun som eleven är folkbokförd i som hen läser IMY men utbildningsförvaltningen/kommunen kan köpa plats för eleven även i andra kommuner (det är en bedömnings- och även kostnadsfråga + frågan om det är möjligt för eleven att pendla dit utbildningen finns eller om eleven kan bo på skolorten under gymnasietiden). 
  Exempel på utbildningar inom Yrkesintroduktion:
  Angeredsgymnasiet erbjuder IMY mot Vård- och omsorgsprogrammet, alltså till yrken som Vårdbiträde, Vårdare inom funktionsvariationPersonlig assistent, Omsorgsassitent och Undersköterska;
  Berga naturbruksgymnasium - IMY mot yrken som Hästskötare och Lantbrukare;
  Cybergymnasiet vid Odenplan - IMY mot Frisör/Barberare;
  Didaktus Jakobsberg - IMY  mot Barnskötare; och mot yrken som Vårdbiträde, Vårdare inom funktionsvariationPersonlig assistent, Omsorgsassitent och Undersköterska;
  Distra gymnasium - IMY bl.a mot bygg- och anläggningsarbetare.

  • Katja Hej Peter! Stort tack för utflrligt svar. Har återberättat för vår son och han verksr hoppfull. Han har långa i tressen som bör kunna komma till nytta inom olika praktiska yrken. Vi bor f n i Göteborg, men just ompga ksoset kring skolorna hör så försöker vi flytta till en mindre kommun, dock inom pendlingsavstånd till Göteborg för hans kompisars skull.skull.
  • Katja Hej igen, ursäjta mitt svar/följdfrpga postades innan det var klart. Jo, tänkte höra om det finns någon förteckning på gymnadieskolors utbud, eller fpr man gå in på en skola i taget? Tak igen flr tips om Svenska åk 6, det kommer vi försöka få vis nuvarande skola. Undrar även om de skolor han kommer söka till behöver något särskilt underlag flr att kunna bevilja tex individuellt alternativ? Frågar pga stt utredning/kartläggning saknas. (Skolan helt sonika nekar oss detta.) Ska abdolut lverväga skolbyte, dock har vi väldigt negativa erfarenherer sv kommunala grundskolor i Göteborg. Men vi får göra lite efterforskningar. Tack igen för svar.
  • Milla

   Presentationer av samtliga gymnasieskolor i Hela Sverige finns på gymnasieguiden.se/gymnasium - och för gymnasieskolorna i Västra Götalands län se gymnasieguiden.se/gymnasium?Västra+Götaland  - och för gymnasieskolorna i Göteborg: gymnasieguiden.se/gymnasium?Gbg 
   Vad gäller utbud av utbildningar så kan den förändras och ibland ganska mycket på kort tid. Vad gäller IMY; yrkesintroduktion så känner vi idag att det finns 10 gymnasieskolor i Gbg som erbjuder den utbildning, se listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?IMY-Gbg
   Jag ska också nu skriva ett nytt svar till dig.

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Katja,
  jag vill direkt börja med att utveckla det jag har nämnt i en kommentar som jag skrivit (ovan) om att det kan vara fördelaktigt att vara folkbokförd i en stor kommun, som har många egna gymnasiala utbildningar. 
  Så här är det: Introduktionsprogrammen på gymnasiet (bl.a IMY och IMA) hör inte till de Nationella programmen. Elever som är obehöriga till de nationella programmen "hanteras" av den kommunen där de är folkbokförda. Oftast går de eleverna på bl.a IMY och IMA på en gymnasieskola som finns i samma kommun där de är folkbokförda, ej i en annan kommun.
  Små kommuner har ofta få alternativ att erbjuda till icke-behöriga elever. T.ex kan det finnas yrkesintroduktion inför yrket Bilmekaniker och yrket Undersköterska och inga fler alternativ i den egna kommunen. Kommunen är i detta fallet inte skyldig att köpa utbildning hos en annan kommun, utan kan gott säga att välj att läsa mot Bilmekaniker eller Undersköterska och passar inte det, så har vi inget mer att erbjuda... . Hos större kommuner finns fler yrken att välja mellan - vad gäller yrkesintroduktion. Det finns också fler arbetsplatser där man kan gå på praktik (om eleven ska gå på "helpraktik" eller kombinera praktik med vissa studier). Därför är jag inte alls säker på att det skulle vara fördelaktigt för din son att bli folkbokförd i en mindre kommun inför gymnasiet. Var man de facto bor, är en annan sak. Här pratar vi om folkbokföringsadress. Det är folkbokföringsadress som kommuner "går på" vad gäller inskrivning i gymnasiet för icke-behöriga elever.
  Din son kommer med störst sannolikhet inte bli behörig till de nationella programmen. För att minimikravet för gymnasiets nationella program är 8 godkända betyg (av dem i svenska, engelska och matematik) från vårterminen i årskurs 9. Därför kommer din son "hanteras" av den kommunen där han är folkbokförd. Med "hanteras" menar jag beslut om hans skolgång - vad han blir erbjuden för alternativ. Och, som sagt, i en större kommun finns det fler möjliga val av yrken inom yrkesintroduktion och fler arbetsplatser att ha praktik på.

  Frågor och svar

  • SYV-besökare 35 år

   Om en arbetsgivare vill erbjuda LIA för webbutvecklare?

   Hej, min fråga är kanske lite ovanlig... Om en arbetsgivare vill erbjuda LIA för en yrkeshögskolestuderande, hur hittar man de yh-utbildningar som är pågående - gäller område Data/IT (webbutveckling) och arbetsplatsen finns i Stockholm (ganska centralt i Sthlm)? Tack för all hjälp ni kan bistå...

   Julia SYV: Hej och tack för din fråga om LiA för webbutvecklare i Stockholm!www.yhguiden.se visar de pågående yrkeshögskoleutbildningar också, inte endast de som har framtida... Läs hela svaret
  • Alicia 24 år

   Kandidat i socialt arbete?

   Hej! Jag har läst en del kurser inom socialt arbete och vill gärna i framtiden arbeta med barnrättsfrågor. Min plan är att jag ska utbilda mig till jurist men jag vill även ha det sociala arbetet i ryggen för att utöka min kompetens. Jag undrar nu hur man går tillväga för att ta ut en...

   Milla SYV: Hej Alicia,inga poäng kommer "räknas bort" från juristprogrammet men jag kan inte svara på frågan om du efter 3 terminer på juristprogrammet ska kunna ta ut kandidatexamen i socialt... Läs hela svaret
  • Sara 16 år

   Vilken utbildning/universitet?

   Hej! Jag undrar vilken utbildning jag ska gå på om jag vill bli tidningsredaktör, dessutom vill jag studera i Korea som utbytesstudent i en termin och undrar därför vilket universitet jag ska gå på då?

   Julia SYV: Hej Sara,det yrket du ställer en fråga om, och liknande yrken som t.ex  Förlagsredaktör, Content-manager och Webbredaktör, är i Sverige icke-reglerade. Det betyder att arbetsgivare... Läs hela svaret
  • Hugo 19 år

   Matematik för naturvetenskaper jämfört med endimensionell analys?

   Som rubriken lyder undrar jag över skillnaderna mellan kursen matematik för naturvetenskaper och endimensionell analys. Pluggar just nu en civilingenjörs utbildning första året men tänkt byta till en kandidat i kemi. Aldrig varit någon höjdare på matematik så har haft svårigheter för endim...

   Milla SYV: Hej Hugo,det är en högskolelärare i matematik som kan svara på din fråga. En studievägledare är inte lärare i matematik. Vi kan därför... Läs hela svaret
  • Jennie 19 år

   Kan mina kurser på folkhögskola användas som högskolepoäng?

   Jag funderar på att bli textillärare och har hittat en utbildning i kompletterande pedagogik för ämneslärare, 90 hp. För att söka kursen ska man ha läst 90 hp i ämnet man vill bli lärare i, i detta fallet textil. Jag går nu 2 år...

   Julia SYV: Hej Jennie,jag tror tyvärr inte att du i detta fallet kan använda folkhögskolestudier i stället för högskolepoäng. Jag tänker dock på ett yrke... Läs hela svaret
  • Hanna 24 år

   Fler meritpoäng?

   Jag har en godkänd gymnasieexamen sedan tidigare (yrkesprogram), och vill nu komma in på en högskoleutbildning som har rätt så höga antagningspoäng. Har läst Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2, då utbildningen kräver det...

   Julia SYV: Hej Hanna,Meritpoängen är Extrapoängen och det är endast engelska 7, moderna språk 3 och 4 samt högre kurser i matematik som ger de extrapoängen (MERIT-poängen). Max antal merit (extra) poäng som... Läs hela svaret
  • Ella 17 år

   Är det skillnad på matte 3b och 3c för naturbehörighet?

   Hej! Har precis börjat tvåan och byter från natur till sam. Det funkar enligt schemat att fortsätta läsa matte 3 eftersom jag ändå vill ha kursen och kändes bättre än att ta ett års paus, men skolan sa att jag då byter till matte 3b istället för 3c. Gör det någon skillnad om jag sedan vill ta...

   Julia SYV: Hej Ella,om du "ändå" sedan ska läsa matte 4, då kan du "gott" läsa matte 3b först. Båda kurserna (matematik 3b och 3c förbereder... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   RIG/NIU poängplan?

   Jag har läst att om man går RIG eller NIU läser man ämnet specialidrott upp till 700 poäng. "Tar" man då poäng från andra kurser eller läser man utökat program för att få plats med idrotten, eller en kombination av...

   Milla SYV: Hej Lovisa!inom Individuellt val, 200p. läser RIG- och NIU elever idrottskurserna. De resterande idrottskurser, utöver 200p.individuellt val, brukar läsas som U-kurser, utökat program. Det är inte ovanligt att... Läs hela svaret
  • Åsa 47 år

   värt att läsa till Logistiker och får man jobb?

   Hej! Jag är 47 år gammal och har sista tiden upplevt att man blir bortvald när man söker till jobb inom vård och service där jag har utbildning och erfarenhet. Antagligen pga att man tror att yngre människor kräver lägre lön samt att...

   Milla SYV: Hej Åsa,Logistiker och Speditör är två av de många icke-reglerade, i Sverige, yrken. Att yrket är Icke-reglerat betyder att det ej finns strikta regler ang.vilken... Läs hela svaret
  • Elissa 21 år

   hur får man 120hp i engelskastudier för att bli behörig för KPU?

   Hej, jag funderar på att läsa till engelsklärare i gymnasieskolan men vill helst läsa fristående kurser då ingen högskola har ett lärarprogram som erbjuder den kombination av ämnen jag vill undervisa i. Jag läste att det krävs 120hp i ämnesstudier för att bli behörig för KPU i engelska, men jag...

   Milla SYV: Hej Elissa!Du får det bästa (mest rätta) svar på din fråga hos antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa KPU. Det är... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   behörighetintyg från folkhögskola?

   Hur funkar det om man får grundläggande behörighet från folkhögskola? Det är fortfarande meritvärdet från gymnasiet man konkurrerar med när man söker till högskola/universitet?

   Milla SYV: Hej Lovisa,om man får studieomdöme från en folkhögskola (som ger grundläggande behörighet) då får man som "betyg" en siffra upp till max 4.0 och med den siffran... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Högskolebehörighet fr om nästa år?

   Jag läser olika krav på grundläggande högskolebehörighet på olika sidor så undrar vad som gäller? Sen läste jag att i nuläget kan man välja till högskolebehörighet på yrkesprogrammen inom ramen för de 2500...

   Milla SYV: Hej Lovisa,den frågan du ställer blir aktuell från hösten 2024, alltså först om 2 år. De elever som börjar på gymnasiets yrkesprogram kommer under sitt första... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga