1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Adam;

  det är varje gymnasieskola som bestämmer under vilka årskurser olika kurser läses; men vissa saker kan man - om man tänker logiskt - gissa sig till... se ex. programplan för SA>>.

  Inriktningskurserna på inriktningen Samhällsvetenskap på SA är:
  och eftersom Historia 2a är en inriktningskurs och med det en av de obligatoriska kurser; då måste den läsas. Historia 2a läser man Efter Historia 1b, inte innan och inte samtidigt... därför är det rimligt att anta att man läser historia 1b under åk1 och historia 2a - under åk2;
  eller att man läser historia 1b - under åk2 och 2a - under åk3.
  Ofta lägger man upp schemat på en skola utifrån fördelning av lärartjänster /det är ju tyvärr lärarbrist/ - kan t.ex vara så att under ett läsår saknas lärare i historia - då kanske man vill ge undervisning i historia men ej kan just under det läsåret; då skjuter man fram undervisning i det ämnet i förhoppningen om att få en lärare till skolan som kan undervisa i det ämnet.


  Angående Religionskunskap
  det är endast Rel.1 som är en obligatorisk kurs;
  men Rel 2 och Rel.specialisering får läsas som Programfördjuande kurser;
  skolorna försöker ge undervisning i Rel 1 under åk1; för att kunna under åk2 och 3 erbjuda Rel2 och Rel-specialisering.

  Det finns inte några strikta regler under vilka årskurser - som olika kurser måste erbjudas på gymnasiet.
  men oftast läser man t.ex engelska 5 - under åk1; eng 6 - under åk2 och de som vill läsa eng 7 - läser den udner åk3. Men i fall lärare i engelska saknas eller om det av en annan anledning ej går att erbjuda eng 5 under åk1, kan skola förlägga eng 5 - under åk2 och eng 6 - under åk3. Då hinner inte eleverna läsa eng 7; eng 7 är inte en obligatorisk kurs, men den ger meritpoäng; och därför vill många elever läsa den. men om skola ej kan erbjuda undervisning i eng 7, är det OK, för att icke-obligatoriska kurser erbjuds endast "i mån av möjlighet".

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga