SYV-besökare 33 år
  Hej, jag fick en fråga från en komvuxstuderande:
  hen menar så här... från och med juli 2020 kommer man inte ha möjlighet att få slutbetyg från komvux; har läst om det på riksdagens hemsida men förstår inte riktigt. Jag skulle bli ju väldigt tacksam om ni kan ge mig era tydliga svar på följande frågor:
  ×Varför får man inte slutbetyg inom komvux från och med juli 2020? , vad får man då?, vad är orsaken till att politikerna har bestämt så?
  Tack så mycket på förhand?
  Mvh

  1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej,
  "deadline" för att få ut ett Slutbetyg från komvux fanns ett par gånger förut också, men blev sedan, i sista stund, framflyttad. Vet ej om det blir ännu en framflyttning, det är inte omöjligt. Men det är också möjligt att "deadline" 1 juli 2020 blir det definitiva/slutgiltiga. Efter det datumet är det EXAMENSBEVIS som gäller med lite högre krav.
  *** Redan nu (och sedan flera år) är Slutbetyg - ett Undantag och inte en regel. Regeln är att man läser mot Examensbevis.

  Vi rekommenderar att göra studieplanering tillsammans med SYV på komvux i den kommunen där hen som vill läsa mot slutbetyg eller examensbevis, är folkbokförd. SYV-en kan då direkt se om rektorn på komvux skulle kunna fatta beslut om Undantag och låta personen läsa mot ett Slutbetyg. En aspekt i detta är "tiden" - om det fattas väldigt många kurser/poäng, då kommer man inte att hinna innan 1 juli 2020: då ska man direkt göra studieplanering mot Examensbevis.

  *** En annan del av frågan om varför politikerna har bestämt så... så tror jag att det är pga Gymnasiereformen 2011-12; ungdomar som började på gymnasiet hösten 2011 började läsa Nya kurser i ett Nytt betygssystem (E till A betyg mot tidigare IG-MVG skalan). Kurserna bytt namn och högre krav började ställas, bl.a blev det obligatoriskt med ännu en kurs i svenska och engelska för behörighet till högskolan.
  Och Komvux/vuxenutbildningen skulle "hänga med" enligt komvuxreformen 2012. Examensbevis blev standard och Slutbetyg fick man enligt rektorsbeslut (på undantag) få, om man sedan innan hade betyg i "gamla kurser" som inte kunde "omvandlas" eller vars omvandling medförde nackdel för den studerande.
  Efter 1 juli 2020 är tanken att alla ska läsa mot Examensbevis: både på ungdomsgymnasiet (vilket de redan gör sedan hösten 2011, alltså i 8 år nu) och på Komvux/vuxenutbildningen. 
  Ännu en aspekt i detta är "8-årsregeln": kurser/betyg som är 8 år gamla eller ännu äldre får et tas in i ett Slutbetyg... och nu har det gått lång tid och det blir allt fler personer som har någon kurs i det gamla systemet som skulle kunna tas in i ett Slutbetyg.
  Hälsningar
  D:

  Frågor och svar taggade med 'universitet' (827 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga