Sisi

  hej! jag går sista året på naturvetenskapprogramet, och vi har haft gjort vår skriftliga prov på svenska 3 och fick resultatet, men tyvärr blev jag inte godkänd beroende på att jag hade stavfel, jag fick A i alla del prov som vi hade i kursen. Men när det kom till nationella provet så fick jag inte godkände, på grunda av att jag hade stav fel och det gick inte att förstå, jag går svenska som andra språk. jag är lite misstänksam här om hur jag kan få icke godkänd på grund av stavfel, trots att jag fick A i alla delprov som att skriva en analys, och andra typer av texter?.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du ställer en viktig och intressant fråga men som måste besvaras av din lärare i ämnet svenska som andraspråk. Jag kan hålla med dig om att det är lite märkligt att du fick A på flera delprov och uppgifter men F på det nationella provet men min åsikt i den frågan kommer tyvärr inte spela någon roll för vilket betyg du får i kursen. Prata med din lärare. Om du inte kan acceptera lärarens svar och förklaring, vänd dig i så fall till rektor på din skola. På en skola är det rektorn som är ytterst ansvarig.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga