1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sanna,
  yrken BEHANDLINGSPEDAGOG OCH SOCIALPEDAGOG är "närliggande" och ibland går in i varandra.
  Båda yrken är inriktade på behandling. Och utbildningar till båda yrken finns inom olika skolformer: bl.a folkhögksola, yrkeshögskola och högskola/universitet.
  Och innehållet i utbildningarna kan skilja sig åt, även om utbildningar leder till samma yrkestitel: det handlar om vilken inriktning man väljer att ha på sin utbildning inom det aktuella kunskapsområde.
  Till Socialpedagog kan man bl.a utbilda sig på högskolenivå: Socialpedagogprogrammet finns som en högskoleutbildning och högskoleprogram är mer omfattande än utbildningar på yrkeshögskolor och folkhögskolorna.
  Socionomutbildning (alltså det 3,5 åriga socionomprogrammet på högskolenivå) kan också vara en utgångspunkt för ett arbete som socialpedagog eller behandlingspedagog.
  Det finns alltså inte ngn enkel och helomfattande förklaring ang. vad som som är skillnader och likheter mellan de 2 yrkena - man kan hitta olika förklaringar på olika ställen; då yrkestitlar inte är skyddade kan arbetsgivare lägga in olika innehåll i tjänserna eller tjänster med samma innehåll kan på olika arbetsplatser ha olika arbetstitlar.

  Jag förstår att det inte är lätt att förstå sig på den "djungeln" som finns bl.a yrkestitlar, arbetsuppgifter och vilka arbetsplatser man kan få jobb på - inom det aktuella område; vi har på https://www.fragasyv.se/info/behandlingspedagog-socialpedagog gjort ett försök att bringa ngn sort klarhet i detta... hoppas det blir till hjälp - på något sätt.

  Mitt råd till dig blir att du inte tittar så mycket på vad utbildningen heter - om det är social- eller behandlingspedagog eller behandlingsassistent utan att du läser vad de utbildningsansvariga uppger Om utbildningens innehåll; vilka exempel på möjliga arbetsplatser och arbetsuppgifter efter den aktuella utbildningen som finns och även kontaktar de utbildningsansvariga på du på allvar överväger söka till just den utbildningen.
  Jag vill lägga ett gott ord för YRKESHÖGSKOLA pga det brukar ingå mycket praktik och de flesta får jobb direkt efter yh-utbildning (och många ggr redan under utbildningens andra halvan ...). Vill du däremot gå en lång akademisk utbildning - då är det 3årigt program Socialpedagog på högskolenivå du ska söka till alternativt Socionomprogrammet som är 3,5 år långt.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga