elev

  Liksom några väldigt vanliga arbetsuppgifer? Vad är det man kan arbeta med som krimonolog? Kan socionomer arbeta med krimonologer?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  det vi vet om yrket Kriminolog berättar vi på framtid.se/yrke/kriminolog

  för utbildade inom kriminologi är tänkbara arbetsplatser inom polisen, kriminalvården, kommunernas brottsförebyggande råd, socialtjänsten, tullen, sjukvården samt hos myndigheter, förvaltningar och företag som på olika sätt arbetar kring frågor som rör brottslighet och/eller sätter upp åtgärder som förebygger brott; för övrigt kan jag råda dig se om du hittar intressant för dig info på utbildningarnas hemsidor - där kriminologiprogrammet ges; där kan det finnas intervjuer med studerande och med de yrkesverksamma kriminologer.

  Jag kan tänka mig att arbetsuppgifterna kan varjera väldigt mycket, beroende på vilken arbetsplats man blir verksam på.
  Kriminologer kan arbeta inom många olika samhällssektorer, t.ex inom rättsväsende, journalistik, utbildning och samhällsplanering.

  Exempelvis kan en Kriminolog inom Polisen agera som en sort brottsundersökare för att förstå och förklara varför det här brottet har begåtts.
  En Kriminolog kan bistå i utredningar där särskild kompetens inom kriminologi efterfrågas, det kan till exempel handla om att ta fram en brottsprofil eller statistiska uppgifter, relaterade till de aktuella brotten.

  Du kan förhoppningsvis hitta intressant för dig info på följande hemsidor:
  soclaw.lu.se/utbildning/kandidatprogram-i-kriminologi/karriar
  utbildning.gu.se/program/master-kriminologi
  criminology.su.se/samverkan/kriminologiska-institutionen-i-media

  Studie- och yrkesvägledare
  • elev :

   Tack!

    

   Tänkte även fråga om man kan arbeta som adminstartör inom yrket? 

   Kan man utbilda sig till socionom och sedan arbeta vid sida av krimonologer? Här läser jag att man som krimonolog kan arbeta kan arbeta i kommuner som tex socialtjänsten / unga :)

    

   Behöver man ha några egenskaper för att arbeta som krimonolog? 

    

   Känns heller inte som att det är en sån distinkt skillnad mellan krimonolog och socionom, är deras arbetsuppgifter lika på något sätt?

    

  • Milla : Jag kan tänka mig att olika professioner, t.ex både socionomer och kriminologer + även andra kan arbeta i samma projekt (t.ex för rehabilitera f d kriminella personer), alltså arbetar man utifrån sin egen profession i Samarbete med andra yrken; Socionom-kompetens är bredare (den handlar om att hjälpa personer i olika svåra situationer, som kan uppstå pga sjukdomar, sociala problem, svåra händelser som inte har med brott att göra t.ex olyckor) men kriminologens kompetens är "spets"-kompetens i just Brotts-analys och brotts-bekämpning.
  • Milla : Egenskaper som en kriminolog behöver ha: metodisk, noggrann, analytisk, kommunikativ och med god samarbetsförmåga.
  • elev : tack igen!
  • elev : Jag är lite mellan socionom och kriminolog men tror jag känner mig mer intresserad av socionomyrket. Vilka egenskaper gäller där då? Samma? Som person är jag lite blyg, men jag tänker att det kanske går att arbeta mot genom utbildningen
  • Milla :

   Egenskaper som behövs för att lyckas inom socionomyrken: uppmärksam, tålmodig, problemlösare, har stor empatisk förmåga, psykiskt stabil person (Arbetet kan upplevas som mycket engagerande och positivt, men man måste också ha förmågan att hålla distans till det man upplever. Inom flera av socionomyrken möter man personer med olika svårigheter och man måste kunna hantera det för att inte "gå in i väggen".)

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga