1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sami,
  vi har nu fått info från folkuniversitetet att de ej kan erbjuda läsa på högre nivå än B2 i tyska, alltså de kan inte erbjuda läsa tyska på C-nivå.
  Mitt förslag är att du söker läsa Tyska 1 och sedan 2 eller Tyska A och B eller I och sedan II på de svenska högskolor-universitet. Du läser då tyska på heltid i 2 terminer. Förhoppningsvis kan du uppnå nivå C1 mot slutet av andra terminen. Prata också med studievägledare på de lärosäten:högskolor-universitet, där stdier i tyska erbjuds.

  Allmänt gäller:
  på gymnasienivå, i Sverige, finns kurserna i moderna språk upp till mod.språk 7, alltså om du har godkänt betyg i tyska 4, se om du hittar var du kan läsa tyska 5 (kan finnas på komvux); att få läsa tyska 6 och 7 bruka vara svårt att hitta. Men fråga gärna på komvux i den kommunen där du är folkbokförd.

  Enligt info på utlandsstudier.se/faq/omvandla-sprakbetyg-till-gers kommer man inte till C1-nivå även om man har godkänt betyg i moderna språk 7 (på den svenska skalan), alltså på komvux eller på gymnasiet kan man läsa så pass mycket - i bästa fall - att man sedan kan läsa på nivå C1.
  Min bedömning blir alltså att du bör helst läsa tyska 5 och även 6 och 7 - innan du kan läsa "någon kurs" som ger kunskaper på C1-nivå i tyska. Eller att du söker läsa tyska på högskolenivå i Sverige.

  Kunskaper på C1-nivå ligger på Avancerad nivå

  • Hörförståelse: man förstår mer invecklat språk, dess nyanser & outtalade meningar, t.ex. TV & filmer utan större ansträngningar.
  • Läsförståelse: man förstår långa, komplicerade faktatexter & uppfattar stilistiska skillnader. Man förstår fackartiklar & instruktioner även om obekanta ämnen.
  • Muntlig Interaktion: man använder språket spontant & flexibelt & anpassar sig lätt efter situationen; man kan uttrycka idéer & åsikter & anpassa sitt tal efter olika situationer.
  • Muntlig produktion: man kan detaljerat & klart beskriva komplicerade ämnesområden & sidoteman, kan utveckla sig samt avsluta med en relevant/passande slutsats.
  • Skriftlig färdighet: man kan skriva klara, strukturerade texter samt kan målanpassat beskriva komplicerade förhållanden i t.ex. rapporter & argumentera för sina åsikter.

  Nästa nivå, som heter C2, beskrivs som "nära modersmål", alltså nästan som om man hade språket som sitt modersmål.


  Hänvisningar:
  folkuniversitetet.se/tyska-c1
  utlandsstudier.se/faq/omvandla-sprakbetyg-till-gers
  skolverket.se/publikationsserier/GERS
  skolverket.se/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak
  medarbetarportalen.gu.se/skala-för-självbedömning-av-språkkunskaper

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga