1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Sia,
  Svenska högskoleutbildningar kräver att man alltid har Grundläggande behörighet till högskolestudier. Det finns flera sätt att uppnå grundläggande behörighet på. 
  Ett sätt är - genom examensbevis från gymnasiet eller från komvux.
  Ett annat sätt - genom några få godkända gymnasiala kurser i kombination med treårig arbetslivserfarenhet (och för konkurrens gör man i så fall Högskoleprovet och konkurrerar endast i HP-urvalet).
  För examensbevis från komvux krävs 2400 betygsatta poäng, av dem får max 150 poäng vara betygsatta med F-betygen.
  Många högskoleutbildningar kräver även Särskild behörighet. Vilka kurser som krävs för särskild behörighet är olika från en utbildning till en annan. 
  Vilken utbildning vill du komma in på?
  Du får gärna boka tid med studievägledare på den skolan där du läser. Om du inte läser på någon skola, vänd dig till komvux i den kommunen där du är folkbokförd.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga