1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det står i skollagen att en elev som har börjat läsa på ett nationellt program har rätt att fullfölja sin utbildning.
  Källor: 15 kapitlet 5 §, 16 kapitlet 37 § och 17 kapitlet 15 § skollagen.
  Exakt hur den rätten bör tolkas i olika situationer är en skoljuridisk fråga och det är en jurist som bäst svarar på den frågan.
  I den situationen du beskriver tänker jag på följande:
  - vad som är bra för eleven i längden?
  - om eleven och rektor har helt olika uppfattning, vem har tolkningsföreträde?
  _ jag tänker också på följande: om eleven inte är myndig (under 18 år) då är även vårdnadshavarnas åsikt viktig.

  *** Jag har nu pratat med en sakkunnig på Skolverket och fick svar att en elev i gymnasieskolan inte kan "med tvång hållas kvar och behöva gå om en årskurs om hen inte vill". Så sa den sakkunnige, men hon råder också tänka på elevens rätt till särskilt stöd och om möjlighet att göra "reducerad studieplan" då eleven läser endast vissa ämnen/kurser och inte alla. Då kommer inte eleven kunna uppnå kraven för examensbevis, om hen inte läser alla kurser men hen kan ändå "följa med sin klass" och sluta gymnasiet inom 3 år.

  Källor: skollagen, kapitel 3 och gymnasieförordningen, kapitel 9.

  Du skriver i din fråga om rektors beslut om omgång. Det bör tolkas så här: rektor ger dig möjlighet att utnyttja rätten till omgång av en årskurs. Det kan vara bästa lösningen för dig (i längden).
  En annan lösning som är bra är kanske att du hittar ett gymnasieprogram som du hellre vill gå och söker till det till nästa höst, till år1 på ett nytt program!

  Sammanfattning
  Om en elev har god närvaro och ej kan skrivas av från gymnasiet pga skolk, får eleven läsa vidare även om hen har alla F-betygen i alla kurser på gymnasiets nationella program.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga