2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Alma!

  Jag skall forska i saken men det kan bli väldigt svårt att hitta den info som du frågar efter. Detta på grund av att varje yrkeshögskoleutbildning gör egen antagning och personer som antas till yrkeshögskoleutbildningar har många väldigt olika tidigare utbildningsbakgrund. 20% av sökande får tas in som inte uppfyller alla formella krav, dvs t.ex. inte har fullständig gymnasiekompetens men genom lång arbetslivserfarenhet eller andra meriter anses kunna klara av utbildningen. De är inte behöriga och man kan då inte räkna på deras betyg för de har inte alla de betyg som krävs.

  På det sättet är det väldigt stor skillnad mot högskola där det är mycket mer formellt och grundläggande behörighet till högskolan är ett krav. Utan fullständig gymnasiekompetens kan man inte komma in på en högskoleutbildning. Om undantag görs ("reell kompetens") så är det verkligen UNDANTAG, dvs mycket sällsynt.

  På yrkeshögskola kan undantag göras i 20 % av fallen. Intervjuer och tester på skolorna förekommer också ganska ofta och man kan få "poäng" på de testerna och intervjuerna som också bidrar till resultatet - men det är "lokala poäng" som inte går att jämföra med "poäng" som man får vid ansökan till andra utbildningar eller till utbildning med samma namn men på en annan skola.

  Därför tror jag det blir svårt att hitta den statistiken som du efterfrågar. Dessutom är det så att vissa Yrkeshögskoleutbildningar startar få gånger och sedan läggs ner, när arbetsmarknaden är mättad eller förändras (inkl. behörighetskraven som också förändras). Det är bara ett mindre antal Yrkeshögskoleutbildningar som startar många år i rad.

  Är det någon/några Yrkeshögskoleutbildningar som du speciellt är intresserad av?
  Hela utbudet och mycket nyttig information finns på www.yhguiden.se


  Återkom gärna med svar på vilka YH du är intresserad av, så hjälper jag dig gärna så mycket jag kan!
  Bästa hälsningar
  Milla
  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Alma!

  Vi kontaktade Myndighet för yrkeshögskola med frågan om de har en sammanställning av statistik över betyg (lägsta antagningspoäng, liknande det som finns inom högskola/universitet) och fick svar: Nej, det har de inte.
  Myh förklarar avsaknad av den statistiken på följande sätt: "Nej, myndigheten har inga uppgifter om de antagnas betyg. Det finns hos anordnarna.

  Dessutom har anordnarna inom YH rätt att använda 20 % av platserna till antagning av studerande utan hänsyn till betyg.
  Dessa 20 % kan antas med motiveringen att personerna förväntas klara utbildningen utan att ha uppfyllt de formella kraven.

  En del utbildningar inom YH har också antagningsprov utöver betyg.

  Se här:

  https://www.myh.se/Publikationer/Myndighetens-syn-pa-tilltrade-till-utbildning/ "

  Läs svar från Myh ovan och på länken kan man ladda ner en broschyr som förklarar Myh´s syn ang. tillträda till YH.

  Jag förstår att du vill ha tillgång till statistik mycket hellre än en förklaring på varför en sådan statistik inte finns. Men min förhoppning är att du kanske kan acceptera förklaringen och att det är på sätt och viss "bra" att det inte finns någon strikt "antagningsgräns" och att man därför kan komma in även med lägre betyg eller utan alla betyg (i fall man på annat sätt kan påvisa att man passar bra till att gå en viss YH utbildning).

  Önskar dig det bästa och stort lycka till! Dra dig inte för att höra av dig igen i fall du har fler frågor!
  Vänliga hälsningar från oss på Fråga SYV
  Anna

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga