1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Ann-Christin!
  Om behörighet till gymnasiet finns en sammanfattning på gymnasieguiden.se/informeras/behoerighet-att-soeka-till-gymnasiet-gymnasiebehoerighet och där kan man bl.a läsa om att till några få gymnasieprogram*** behöver man (för att bli behörig) ha bland annat godkänt betyg i historia från grundskolan. Men till de flesta gymnasieprogram behöver man inte nödvändigtvis ha godkänt betyg i historia från grundskolan, men sedan på gymnasiet läser man minst en liten kurs historia 1a1, 50 gymnasiala poäng (och detta oavsett om man hade godkänt betyg i det ämnet från grundskoan, eller inte).
  ____
  *** För att bli behörig till Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU) eller Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) krävs det att eleven har godkända betyg i geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap samt i minst fem andra valfria ämnen + i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga