1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, tyvärr måste jag svarar att jag inte vet och inte kan svara på din fråga. Enligt den information jag har är den situationen som du fråga om "icke-reglerat", alltså inte finns några strikta generella regler att förhålla sig till. Det är tyvärr så att jag inte blir förvånad om du, över huvudet taget, inte får något svar alls. På en skola är det rektorn som är ytterst ansvarig ( i princip ansvarig för allt som händer på skolan) och det är ett mycket omfattande uppdrag (på "ren svenska" så har rektorer för mycket att göra och hinner endast ta hand om det som de absolut måste ta hand om). Min erfarenhet är att eleverna som vill byta gymnasieskola på det sättet som du beskriver (alltså förbi ansökan via gymnasieantagningen) får svar endast om skolan har plats och är intresserad av att ta in just den eleven; och i andra fall så svarar skolorna inte för att de inte hinner. Och svar på din ansökan om att byta skola, om du över huvudet taget får svar, kan du få t.ex dagen innan skolåret börjar men förhoppningsvis tidigare. Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett annat svar. Du får givetvis fråga på den skolan dit du vill byta om de har några lokala regler som de själva satt upp ang.hur snabbt de svarar på förfrågan om att byta till deras skola.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga