• Anna Kom du in precis eller har du läst ett år på universitetet redan? Vilken universitetsutbildning gäller det? :)
  • Rebecka Jag läser sjuksköterskeprogrammet och har läst en termin
  • Anna Var god läs mitt Svar,nedan. och lycka till med bytet!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det finns för lite information i din fråga för att vi skulle kunna svara.
  Jag ser att du är 20 år. Om du precis kom in på universitetsutbildning och ännu ej börjat läsa - är det en situation. Men om du har läst ett tag (kanske ett år eller i alla fall en termin) så är situationen en annan.

  Allmänt gäller
  Som regel så söker man till svenska universitetsutbildningar till termin 1, via www.antagning.se ("på vanligt sätt": under anmälningsperioden och konkurrerar med gymnasiala betyg). Om man blir antagen till ett program men kan uppvisa godkända betyg i kurser som ingår i programmet, kan man bli "uppflyttad" till nästa läsår eller termin (beslut om det fattas av de utbildningsansvariga på det aktuella lärosäte).
  Ett annat vanligt sätt är att söka till "Senare del av programmet", om sådan ansökan öppnas, vilket inte alltid är fallet.
  Att "byta" universitet på andra sätt än de som jag beskriver ovan är ovanligt och "hör till undantagen". Här är man beroende av att ledig plats finns på den utbildningen dit man vill byta. Även om ledig plats finns behöver inte beslut fattas om att ta in någon ny studerande och om lärosätet vill ta in en ny studerande kan konkurrens uppstå (det kan finnas fler som vill komma in).

  I vilket fall kan du ta kontakt med studievägledare på den institutionen dit du vill byta och med antagningsgruppen på det aktuella lärosäte.
  Om det skulle vara "någonting alldeles speciellt" kan man kanske få hjälp av kuratorn. På många lärosäten (högskolor/universitet) finns kuratorer. Med "speciellt" menar jag särskilda omständigheter som kan ha med dödsfall, svåra sociala situationer eller liknande tråkigheter att göra. Kuratorer kan ibland vara behjälpliga i att lägga "ett gott ord" hos de utbildningsansvariga och på så sätt kan det inte uteslutas att man skulle kunnat få företräde till de ev lediga platser, men om ingen ledig plats finns eller uppstår, tror jag tyvärr inte att ens kurator skulle kunna göra ngt., tyvärr.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga