1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Jelena!
  Du ställer en viktig fråga som många vill ha svar på. Men det är tyvärr svårt att ge ett kort svar - Ja eller Nej. Jag ska försöka förklara så bra jag kan:

  I 20 kapitlet 20 och 22 §§ skollagen och i proposition 2009/10:165 Den nya skollagen, sidorna 485-486 - läser man bl.a om att

  för att en sökande ska vara behörig till en kurs inom komvux på gymnasial nivå krävs bl.a att hen inte har de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Och om man har godkänt betyg i en kurs, då har man ju de kunskaper som kursen avser att ge.

  I förarbetena till skollagen står det dock också att det i vissa fall går att göra en annan bedömning. Exempel:  en huvudman kan bedöma att det finns stora skillnader mellan den aktuella ("dagens", alltså nugällande) ämnesplanen för ämnet och den kursplan eller ämnesplan som var aktuell när den sökande gick utbildningen (alltså, om personen läste en "motsvarande kurs" för länge sedan). Då går det att se detta som om det i praktiken handlade om ett helt nytt kursinnehåll. I så fall kan den sökande vara behörig att gå kursen (eller snarare "en motsvarande kurs" igen).
  Med det sagt, så känner vi till att det finns exempel på att folk får gå om redan godkända kurser. Ibland handlar det om administrativa misstag. Ibland - om att personen (den sökande) inkommer med Intyg från läkare eller psykolog eller från en kurator om svåra hälso- eller sociala tillstånd som gjorde att personen ej kunde uppnå den nivån på betygen som hen hade kunnat i annat fall... så, det görs undantag på grund av hälso- och sociala skäl ibland, känner vi till.
  Får man ett "Nej" från komvux i hemkommunen är det oftast rätt svårt att ändra på det och få ett "ja" på samma fråga sen. Och argument likt "min kompis i en annan kommun fick gå om en kurs i vilken hen hade godkänt betyg" brukar inte bita på komvux. Som sagt, administrativa misstag kan göras och ibland blir man antagen trots att man ej borde antas. Och får man antagningsbesked ANTAGEN, då har man rätt att gå kursen/utbildningen.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga