1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  svar på din fråga är "troligtvis/förhoppningsvis" Ja. Varför "troligtvis/förhoppningsvis" och inte definitivt. Jo, om du fick godkänt i fysik 2 på komvux, på gymnasiet eller genom en prövning och saknade godkänt betyg i fysik1a, då skulle jag svara Definitivt Ja på din fråga - för att det är just fysik2 som läkarprogrammet kräver (inte fysik1a). Men om du läser på naturvetenskapligt basår på universitetet, då behöver inte innehåll i kurserna vara identisk med gymnasiala kurser med samma namn och här är "problemet" inte det att du saknar godkänt betyg i fysik1, utan att innehåll i kursen "fysik 2" på ditt universitet kanske inte accepteras av antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa läkarprogrammet. Ofta, men inte alltid, accepteras innehåll i kurserna inom basåren på universitet även på andra lärosäten än det lärosäte där man läste basåret. Du får kontakta antagningsgruppen på det lärosäte där du vill söka läsa läkarprogrammet, skicka in detaljerad beskrivning av innehåll i kursen fysik2 inom ditt basår och invänta svar från antagningsgruppen. Jag hoppas det går bra (det blir ofta så)  ... ofta men inte alltid.

  FAKTARUTA: Basåren (och basterminer) på universitet(högkolenivå) är så kallade"för-utbildningar" och de behöver inte vara identiska på olika lärosäten: både innehåll (även om "samma kurser" erbjuds) och betygsskalorna och betygskriterier kan vara olika på olika lärosäten. Hänvisning/lästips: riksdagen.se

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga