1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  den utbildning som du frågar om leder inte till en Yrkesexamen och det är därför "oklart" exakt vilka jobb man kan få efter en sådan utbildning... kan man kanske kort svara. En väg att gå är att läsa vidare på avancerad nivå: magister- eller masterprogram. Men man kan givetvis söka jobb direkt efter utbildningen på grundnivå. Det finns ett antal yrken/jobb där arbetsgivare kräver 3-årig universitetsutbildning och det spelar i princip ingen roll inom vilket område utbildningen ligger. Exempel på sådana jobb är: FolkbokföringshandläggareArbetsförmedlareUtredare på FKStudiestödsutredare på CSN.
  Om du vill veta mer specifikt vilka jobb man kan få på grund av just den utbildningen som du frågar om, så vill jag råda dig fråga studievägledare på den institutionen där utbildningen ges (förhoppningsvis vet hen var deras f d studerande jobbar idag). Titta annars på yrkesbeskrivningar:
  epidemiolog och biolog där du förhoppningsvis kan få mer intressant för dig information.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga