1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Linnéa!
  Om du vill söka till en högskoleutbildning med start hösten 2020, då kommer utbud av utbildningar fastställas till 16 mars 2020 (det är då anmälningsperiod börjar). Många ggr kan man se utbildningarna även tidigare - se gärna på lärosätenas gemensam sida www.studera.nu men ansökan gör man sedan på www.antagning.se där de sökbara svenska högskoleutb.visas.
  Du kan med fördel ta kontakt med studievägledare på Lärarhögskolorna.
  Allmänt gäller: gymnasielärare är oftast behöriga i 2 ämnen och grundskolelärare - i 3 ämnen. Behöriga gymnasielärare är även behöriga att i samma ämne undervisa på högstadiet, årskurserna 7 - 9 på grundskolenivå.

  Följande universitet och högskolor har rätt att utfärda Lärarexamen (info från febr 2020):

  • Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Göteborgs universitet
  • Högskolan Dalarna
  • Högskolan Kristianstad
  • Högskolan Väst
  • Högskolan i Borås
  • Högskolan i Gävle
  • Högskolan i Halmstad
  • Högskolan i Skövde
  • Karlstads universitet
  • Konstfack
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
  • Linköpings universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Luleå tekniska universitet
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet
  • Mittuniversitetet
  • Mälardalens högskola
  • Stiftelsen Högskolan i Jönköping
  • Stockholms universitet
  • Södertörns högskola
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet

  Vägen via KPU, kompletterande pedagogisk utbildning; KTH erbjuder KPU i teknik (bland annat); för behörighet till KPU för lärare i teknik krävs det minst 90 högskolepoäng (motsvarande 3 terminers studier på heltid) i Teknik. Tips! fråga på KTH vilka studier i teknik de skulle godkänna för behörighet till deras KPU för blivande lärare i teknik. (KPU brukar prioritera sökande som blir behöriga att undervisa i fler ämnen alltså inte endast i ett ämne... därför finns det risk att med endast 90hp i teknik ej komma in på KPU).
  Ännu en väg är att söka jobb som obehörig lärare och hoppas på att kunna komma med i ngt projekt som hjälper obehöriga lärare att bli behöriga; det finns också fall då Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer har beviljat utökning av lärarlegitimationer pga arbetslivserfarenhet (alltså, om du tar ut Lärarexamen i andra ämnen än teknik men sedan jobbar i några år som lärare i teknik, är det inte uteslutet att din lärarlegitimation kan bli utökad så att du kan bli behörig även i teknik).

  Övrigt:
  Lärare i medicinsk teknik hör till kategorin Lärare i "vissa ämnen".

  Alltså, finns det olika vägar att gå. Det bekvämaste och säkraste vägen är via Ämneslärarprogrammen: du söker en gång, kommer in och sedan har garantiplats på alla kurser som ingår i programmet.
  Läser man via enstaka kurser, söker man till varje kurs och kanske inte kommer in på nästa kurs... och sedan är det konkurrens om KPU-platserna... finns ingen garanti att komma med.
  Tyvärr så finns det inte alla ämneslärarprogram på distans.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga