Fatemeh

  Hej! Jag har en utländsk gymnasiets diplom från mitt hemland Iran. Betygsmedelvärdet från min gymnasieutbildning är 19,04. Jag pluggade SVA 1, 2 och 3 i Sverige och blev godkänd med betyg C, C och B i ordning. Jag bestämde mig att plugga för apotekare i universitet och skulle fråga om de poängerna från SVA påverkar mitt betyg från Iran och höjer mitt betyg?! Eller hur kan jag höja mitt betyg för att kunna ansöka för apotekare?! Jag studerar redan engelska 5 och 6 och ska klara dem om 3 månader. Påverkar de också min poäng? Jag skulle ta kursen för Arabiska språket också för det är mitt andra språk och jag kan språket flytande och undrar om det kan påverka och höja mitt betyg också?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Fatemeh,
  läs gärna all information som finns på antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/utlandsk-gymnasieutbildning/sa-har-raknas-betygen-om/kurser-som-kan-höja-meritvardet Vi på FRåGA SYV jobbar inte med antagning till universitetsutbildningar; vi räknar inte heller fram meritvärde men vi har allmän kunskap om var relevant information finns. Relevant information som svarar på din fråga finns på sidan som jag länkade till (se ovan). Ibland måste man tolka information och reglerna. Tolkningsföreträde är det Antagning.se som har, för att det är deras jobb att bedöma vem som är behörig till svenska universitetsutbildningar och sedan räkna fram meritvärde för de behöriga sökande.
  Min tolkning är att svenska som andraspråk 3 och engelska 6 (betygen i de kurserna) kommer räknas in, oavsett om de höjer eller sänker ditt meritvärde (för att de är kurser som krävs för behörighet). SAS, svenska som andraspråk 1 och 2 samt engelska 5 lär räknas in om de betygen kommer Höja ditt meritvärde. 
  Vad gäller Arabiska, så undrar jag om du i dina utländska gymnasiebetyg har kurser i arabiska med? Det spelar roll. Exempel: om en person har i sina utländska gymnasiebetyg studier i arabiska som har bedömts motsvara moderna språk 7 (högsta nivå på gymnasiet i Sverige), då behövs det högre betyg i mod.språk 7 (arabiska) än vad som finns i de ursprungliga gymnasiebetyget, och/eller i högre kurser, men högre gymnasiekurs än moderna språk 7 finns ju inte (i alla fall inte i Sverige). Men om du inte har arabiska i dina betyg som UHR bedömde, då borde betygen i Arabiska 1 - 7 samt i Modersmål (arabiska) 1 och 2 samt Aktivt tvåspråkighet (arabiska) räknas in om de höjer ditt meritvärde. Du har redan så pass högt meritvärde så att endast mycket höga betyg, A, högsta betyget, kommer höja. Får du på prövningar lägre betyg, kommer det inte spela roll (du kan inte genom prövning sänka ditt meritvärde). Försök i så fall hitta var du kan göra prövningar och försök få A i alla kurser du prövar i.
  Ta alla dina betyg inklusive bedömning från UHR till SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Ni kan tillsammans titta på betygen och på dina möjligheter. Om SYV på komvux inte kan ge dig svar direkt, kan hen kontakta betygsexperterna och återkomma till dig.
  Lästips: https://www.fragasyv.se/info/provning
  Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga