H

  Hej, Då jag gick ut gymnasiet med endast E i Kemi 1 och Biologi 1 men ändå läste jag upp till kemi2 och biologi 2 samt fysik 2, undrar jag nu endast för att höja mina betyg om man kan ersätta Kemi 1 och biologi 1 med Naturkunskap 2. Alltså att jag har kvar Kemi 2 och Biologi 2 på mitt gymnasieexamen men stryka bort Kemi 1 o Biolog 1. Naturkunskap bör man i så fall ha för att få ett godkänt gymansiexamen. Dock undrar jag om jag kan läsa Naturkunskap 2 istället för Naturkunskap 1 (läst naturkunskap 1 men va tvungen att avbryta kursen och får ej läsa den igen på distans och det finns inga prövningsmöjligheter). Vill söka in till de studierna som inte kräver Kemi 1 och Biologi 1 utan Kemi 2 och Biologi 2 som jag redan har. Är detta möjligt? Tack i förhand! Mvh En mycket förvirrad elev.

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej H!

  Om du redan har examensbevis (alltså om du fick ut ett dokument som heter just Examensbevis) då kan inget i det dokumentet ändras, över huvudet taget. Och för att höja meritvärdet, behöver du få högre betyg i samma kurser som ingår i ditt examensbevis. Och då bifogar du de nya betygsdokumenten till examensbeviset.

  *** Om du ännu inte har fått ut examensbevis, boka tid med SYV för planering av studier/prövningar - mot examensbeviset.
  I examensbevis från komvux är kurssammansättningen friare än på gymnasiet, men exakt vilka kurser du måste ta in i ditt examensbevis - måste du ta med SYV på komvux, annars är det rektorn på komvux som är ytterst ansvarig.

  Hälsningar
  D:
  P.S: det där med "ersättning" inom naturkunskapskurserna: det som menas med det är att i fall man för särskild behörighet behöver Naturkunskap 2 (eller nk1b) men redan har godkända betyg i kurserna fysik1a, kemi1 och biologi1 då behöver man inte läsa naturkunskap 2 (eller 1b).
  Om den utbildning du vill söka till kräver kemi 2 och biologi 2, då behöver du inte alls tänka på att läsa kurser i naturkunskap eller göra prövningar i kurser inom ämnet naturkunskap, för att det kommer inte hjälpa dig alls (betyg i kurserna i naturkunskap kommer i så fall inte räkna in, över huvudet taget).

  • : Hej igen, nej jag gick inte ut gymnasiet med ett examensbevis utan med ett samlat betygsdokument. Som sagt ville jag läsa naturkunskapskurserna inte för behörigheten utan för betygen, då det är enklare att få högre betyg i naturkunskap än i exempelvis kemi 1 och Biologi 1. Jag har tidigare pratat med min SYV men hon visste inte vad som gällde för varje utbildning. Min fråga är kan man få ett godkänt examnesbevis om man läser Naturkunskap 2 istället för Naturkunskap 1b och kemi 1 och Biologi 1.
  • Anna :

   Examensbevis från komvux kan se ut på många olika sätt. Det är många villkor som måste vara uppfyllda för att uppnå kraven för examensbevis. Temat för Gymnasiearbete måste stämma överens med det programmet som examesnbeviset är ifrån. Du måste ta den frågan med SYV på komvux i just den kommunen där du ska ta ut dokumentet (examensbevis) och det är som regel den kommunen där du är folkbokförd. Jag förstår att du vill ha så högt meritvärde som möjligt. I så fall är det bra att ta in kurser som krävs för särskild behörighet in i sitt examensbevis, alla de obligatoriska kurserna + de kurser i vilka du har högre betyg (av de valbara). ... Om kemi2 och biologi 2 krävs för särskild behörighet, måste du ändå ha de betygen - godkända, som lägst - och betygen kommer ändå räknas in, så bättre att ha dem i sitt exam.bevis. Kanske behöver du också fysik2 för särskild behörighet till din högskoleutbildning? .. För högskoleförbredade exam.bevis från komvux räcker det att du har en kurs i respektive ämne inom naturvetenskap, alltså en kurs i fysik (1a eller 2), en kurs i kemi och en kurs i biologi in i ditt examensbevis, du behöver alltså inte ha kurserna på nivå 1 in i ditt examensbevis, utan ha andra kurser (för att uppnå volymen). ... Att ha kurser i fysik, kemi, biologi Och i Naturkunskap in i samma exam.bevis brukar inte tillåtas (detta pga "överlappning" - kurserna delvis överlappar varandra, på så sätt skulle man ha "samma" delkurser in i samma exam.bevis flera ggr, vilket går emot reglerna). Vilka kurser som överlappar varandra, är ytterst upp till rektorn att ta ställning till - säger skolverket, om man frågar dem. Det vanligaste är att man inte kan ta in kurser i naturvet.ämnena som fysik, kemi och biologi och samtidigt ta in ngn kurs i ämnet naturkunskap (just pga en sådan "överlappning"). Jag är därför gansa säker på att rektor på komvux ej kommer godkänna att naturkunskap och kurser i nat.vet,ämnena skulle ingå i exam.beviset (och om det av misstag godkänns, då kommer antagning.se sedan stoppa det exam.beviset pga den är felatigt utfärdat - är vad jag befarar). Det är kanske inte omöjligt att du kan ha Naturkunskap 1b eller 2 in i ditt exam. bevis och kurserna i fysik, kemi och biologi - utanför exam.beviset, men natur.vet.kurserna som du behöver för särskild behörighet kommer ändå räknas in i ditt jämförelsetal - så vad blir "poängen" men det?

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga