Liam

  Hej! Jag går sista året på teknikprogrammet och har istället för 2 individuella val detta läsår 4. Jag har följande kurser : Matematik 4, Matematik 5, Fysik 2 och Engelska 7. När jag sedan ska söka till högskola har jag förstått det som att jag själv väljer vilka betyg som ska räknas till min meritpoäng eftersom jag har utökat program. Gäller detta även om kursen är ett krav på programmet jag söker till? Om jag till exempel söker till civilingenjörsprogammet, kan jag ändå välja att inte räkna Fysik 2 till min merit utan istället till exempel Engelska 7? Tack på förhand!

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Liam,

  det som gäller är följande:
  betygen i de kurser som i ditt examensbevis blir markerade med "U"/utökat program räknas in i 2 fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. I annat fall räknas inte U-markerade kursernas betyg in. Vilka kurser som i ditt exam.bevis kommer bli markerade med "U" bör framgå av din individuella studieplan.
  Betygen i "vanliga kurser" (som inte är U-markerade) räknas alla in i elevens jämförelsetal (snittbetyget), förutom betyget i gymnasiearbete.

  Fysik 2 krävs för särskild behörighet till civilingenjörsprogrammet och betyget i den kursen kommer därför räknas in, oavsett om det är U-kurs eller en vanlig kurs.
  Betyget i eng 7 kommer också räknas in pga den kursen ger meritpoäng, även om det är en U-kurs (med ett undantag: om du har eng 7 som "U"kurs och du redan genom andra kurser uppnår max i meritpoäng, då kommer betyget i eng 7 räknas in endast om det betyget är högre än snittet (jämförelsetalet).
  Alltså, är det jätteviktigt hur ditt examensbevis kommer se ut; vilka kurser som blir "U"/markerade. Det som eleven får välja är att tacka Nej till att läsa utökat program. Ingen kan tvinga en elev att läsa på mer än heltid. Om eleven läser på mer än heltid, utökat program, är det rektor som har godkänt detta och enligt skolverkets rekommendationer bör det på förhand, innan varje kurs påbörjas, skrivas in i elevens studieplan om det är en vanlig kurs eller U-kurs och sedan utfärdas exam.bevis enl.hur studieplanen ser ut. Se vilka kurser som i din studieplan är U-kurser.
  Prata också gärna med SYV på din skola.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga