Natalie
  Hej!
  Jag läste samhällsvetenskap i gymnasiet och saknar behörighet till de tekniska utbildningarna som finns. Nu är jag intresserad av att plugga högskoleingenjör genom att antingen gå ett tekniskt basår mot högskoleingenjör på KTH och använda mig av garantiplatsen eller läsa upp kurserna som saknas via komvux. Utbildningarna jag kan tänka mig att läsa har minst 16.68 i BII gruppen för datateknik, 15.25 i BII gruppen för byggteknik på KTH, och 14.35 i BII gruppen för byggteknik vid Uppsala universitet enligt Uhrs antagningsstatistik.
  Har ett snitt på 14 eller 15, hur ser mina möjligheter ut att nå de poäng som krävs för att bli behörig och antagen genom att läsa kurserna (Matte 3C, Fysik 1+2 och Kemi) enskilt på komvux? Vilka resultat krävs av mig för att nå dit?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Natalie,

  jag vill råda dig att söka läsa kurserna på komvux samtidigt som du även söker till det tekniska basåret på högskolenivå, till exempel på KTH.
  Att man gör ansökan betyder inte med säkerhet att man får plats på utbildningen.
  Komvux och basåren på högskolenivå har olika prioriteringsgrunder. På komvux är det "de med störst behov" som tas in först, och till basåret på högskolenivå konkurrerar du med ditt meritvärde som räknas ut på de kurser som ingår i ditt examensbevis från gymnasiet + du kan också prövas i HP-urvalet om du har gjort högskoleprovet.
  Om du skulle komma in både på komvux och på basåret på KTH, kan du börja läsa på båda utbildningarna samtidigt och välja sen vilken du vill fortsätta med. Det är inte förbjudet att läsa på högskolenivå och på komvux samtidigt. Du kan genomföra båda utbildningarna (hela vägen) samtidigt.
  Du får gärna läsa igenom en sammanfattning på https://www.fragasyv.se/info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basar

  Du bör på komvux sträva efter så höga betyg som möjligt i de kurser som krävs för särskild behörighet. Om fysik 2 krävs för särskild behörighet, då kommer betyget i fysik1 inte räknas in men betyget i fysik2 kommer räknas in i ditt jämförelsetal och på så sätt påverka ditt meritvärde.

  Antagningsgränserna kan åka upp och ner. Det kan krävas högre betyg i framtiden, därför behöver du sträva efter så höga betyg som möjligt.
  Det finns ingen anledning att inte göra sitt bästa och sikta på så höga betyg som möjligt, oavsett vilken utbildning man läser.

  Gör också högskoleprovet om möjlighet ges.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga