1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Maria!
  masterprogrammen innefattar 120 högskolepoäng.
  Hur många fler poäng i spanska du behöver läsa efter grundlärarprogrammet/ämneslärare på grundskolan för att kunna utöka din legitimation så att den ska omfatta även gymnasieskolan, kan vi på FRåGA SYV inte svara på. Den frågan "ägs" av skolverkets avdelning för lärarlegitimationer.
  Studievägledare på lärarhögskolorna borde vara den studievägledargruppen som är mest av alla insatt i lärarutbildningar och lärarbehörigheter. Vår erfarenhet säger att lärarjobben på komvux brukar vara mycket eftertraktade och det är oftast inte möjligt att få det jobbet direkt efter lärarutbildningen, ofta jobbar man i ett antal år på grund- eller gymnasieskola och först efter det får möjlighet till anställning som lärare på komvux.
  Utökning av lärarlegitimationen kan ske på olika grunder, bland annat på grund av arbetslivserfarenhet. Det har tidigare skett att skolverket beviljade utökning av legitimationer för lärare som i ett antal år, t.ex i 10 år, undervisade på gymnasiet fast de hade utbildning som grundskolelärare. Du kan därför när du får din lärarlegitimation söka jobb på gymnasiet (när det är lärarbrist kan man ibland få jobb trots att man inte har rätt lärarlegitimation). Om du jobbar i några år som "obehörig gymnasielärare" kan du kanske komma in i något projekt som hjälper att skaffa rätt lärarbehörighet.
  Prata annars med studievägledare på lärarhögskolorna.

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga