S

  Hej! Jag undrar om betyget i modersmål 1 spelar någon roll (för exempelvis ansökan till universitet) om man läser utökat och byter ut modersmåls-betyget mot betyget i en annan kurs? Är det möjligt att hoppas av / sluta på kursen modersmål 1?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  hur ditt examensbevis kommer se ut är ytterst upp till Rektor på din gymnasieskola.
  Skolverket rekommenderar att Inte i efterhand ändra i elevernas studieplaner, utan att om en kurs påbörjades som en "vanlig", ej Utökad kurs - så bör den i Exam.beviset finnas med som en vanlig kurs; alltså att man ej i efterhand försöker fixa så att meritvärde blir högre. Men olika gymnasieskolor gör lite olika, så det är omöjligt för oss att svara på - utan det är hos SYVen på din egen skola som du måste söka svar.

  Att läsa Utökat program är inte elevens rättighet; rektor fattar beslutet om eleven får eller inte får läsa utökat. På vissa skolor kan beslut fattas att ingen får läsa utökat. Att läsa på mer än heltid (utökat program) kan leda till överansträngning + att det kostar skolan att ge mer undervisning och gymnasieskola har ingen skyldighet att erbjuda läsa utökade program, därför kan det inte på förhand garanteras att just du ska få läsa utökat program.
  Meningen med utökat program är inte att försöka höja elevens meritvärde... Kan inte säga ngt. mer.
  Att hoppa av kurser kan vi på fråga syv inte rekommendera: du kommer förlora studiebidraget och du riskerar också att inte uppnå kraven för examensbevis. Med F i en kurs modersmål kan du ändå uppnå kraven för examenbevis: du kan ha F i två språkkurser (ej i engelska och svenska, dock) och ändå uppnå kraven och få ut examensbevis.
  Jag rekommenderar följande:
  - gå prata med SYV på din egen skola;
  - prata med läraren i modersmålskursen: förklara dina svårigheter och be om tips och råd; läraren kan kanske lägga upp undervisning på lite annorlunda sätt eller ge dig ngn sort stöd;
  - närvara på lektionerna och gör ditt bästa; sedan ser du vad du får för betyg och i fall det behövs, lär det finnas möjlighet att komplettera efter gymnasiet:
  - du har också rätt att till och med det året du fyller 19 år och om du inte sedan innan redan genomfört 3-årig gymnasial utbildning, söka till år1 på gymnasiet och "börja om", på nytt alltså; det är ofarligt att lägga in ansökan till år1. Du behöver sedan inte ta den platsen även om du får den; du får välja stanna på din nuvarande utbildning och fortsätta läsa.

  Vänligen
  Julia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga