Elev

  Hej! Jag gick ekonomi på gymnasiet och funderar nu på att läsa ett naturvetenskapligt basår för att eventuellt studera till läkare. På gymnasiet läste jag matte 3b och valde även till extra matte och har därför även läst matte 4. I ett naturvetenskapligt basår ingår matte 3c och matte 4. Mina frågor är: Måste jag då läsa om kursen matte 4 på basåret eller kan jag tillgodoräkna mig den kursen? Samt: Räcker det att jag läst matte 3b eller måste jag även läsa matte 3c?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Ebba!
  Om du har godkänt betyg i gymnasial kurs Matematik 4, så har du behörighet (vad gäller matte) - till läkarprogrammet. Du behöver inte läsa matte 3c.
  ang.basåren på lärosätena - så får varje lärosäte bestämma självt, t.ex kan för behörighet till basåret krävas att man redan har godkänt betyg i matematik 3b eller 3c. Det är olika på olika lärosäten.
  Vidare tänker jag på studiemedel. Om du vill ta studiemedel från CSN, för heltidsstudier, då måste du också läsa på heltid. om du "hoppar över" en del av basåret, blir det inte studier på heltid, utan endast på deltid och du kommer ha rätt till mindre pengar från CSN.
  Det är även så att studier på basåret kan vara upplagda på så sätt att det kan bli svårt att "exkludera" t.ex mattedelen. Det är också olika på olika lärosäten.
  Det enklaste för dig är att läsa hela basåret. Du får då läsa på heltid och har rätt till studiemedel för heltidsstudier. Det är också bra att repetera. Även om du t.ex har A betyg i matte 4, så är det inte fel att repetera! det är i alla fall vad jag tycker. Men om du ändå vill "exkludera" mattedelen, prata med studievägledare på det lärosäte där du är antagen till basåret. Du kan också på förhand fråga studievägledare på de institutioner på de olika lärosätena, om du pga deras svar, vill välja vilket lärosäte du vill söka till i första hand.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga