17 år

  Jag studerade matte, svenska, engelska och kinesiska för nian på Sofia Distans men inga andra ämnen och där för är inte behörig för gymnasiet eller folkhögskola. Jag hittade att det finns något som heter “introduktionskurser” som är till för dom som inte har gått ut högstadiet. Enligt den här informationen så finns det även introduktions kurser på sommaren: https://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/antagningsregler-och-meritvarde-1.5037 Kunde jag få någon lista över vilka kommuner som erbjuder introduktionskurser på sommaren? Hur hittar man mer information om det? Och kan man börja på en sådan kurs i en kommun som inte är sin egen hemkommun?

  • Ludmila : Studerar du endast på Sofia Distans eller läser du samtidigt också på ngn annan skola?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej R,
  ang. folkhögskolestudier
  Det går att börja på grundskolenivå på en folkhögskola för att sedan gå upp till gymnasienivå. Åldersmässigt måste du vara 18 år eller "nästan 18 år" (eller som tidigast kan du påbörja läsa på en folkhögskola från den terminen under vilken du fyller 18 år); utbildningsförvaltningen kan dock ibland köpa plats på en folkhögskola även för en yngre elev; kontakta utbildningsförvaltningen i den kommunen där du är folkbokförd.

  Ang. "Introduktionskurser" som du nämner i din fråga. På länken som du har klistrat in i ditt svar står det kanske lite otydligt; det som gäller är följande:
  Sommarkurser och Introduktionsprogrammen är 2 helt olika lösningar.
  Introduktiosprogrammen går man under Läsåret/läsåren; alltså introduktionsprogrammen är inte ngn sommarkurs/sommarskola.
  Se info om de olika introduktionsprogram:
  programinriktat val - gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMV
  språkintro - gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMS
  individ.alternativ - gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMA
  yrkesintro - gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMY

  Sommarskola
  Det är inte i alla kommuner som sommarskola erbjuds; sommarskola varar oftast i ca 3 veckor och eleverna går oftast inte varje dag utan kanske 2 eller 3 halvdagar per vecka och det är för det mesta de elver som är mycket nära godkänt betyg som har en rimlig chans att få godkänt betyg i en sommarskola... alltså går det inte att läsa en hel kurs från början till slut på de några få timmar som sommarskola kan erbjuda.

  Allmänt gäller:
  det är i den kommunen där du är folkbokförd som du bör ta upp den frågan. Det kan inte vara förbjudet för en kommun att köpa plats för dig i en annan kommun, men det kan också vara så att din kommun svarar att de inte har råd; sedan kan det också bli för långt för dig att pendla och ngn rätt att få bostad eller hjälp med att få bostad eller för att kunna pendla eller vecko-pendla - tror jag tyvärr inte finns några regler som skulle säga att du har rätt till, det blir frivilligt för din kommun att ordna det och oftast blir då det Nej, som svar - pga det är dyrt och besvärligt.

  • 17 år : Tack för svaret!
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga