Carl

  Hej, jag har länge varit intresserad av ekonomi och företagande. Fram till nyligen var jag säker på att jag vill plugga ekonomie kandidat på universitetet, men nu lutar det mot systemvetenskap. Som jag har förstått det är systemvetenskap nära besläktat med ekonomi, fast med IT som utgångspunkt. Jag tog nyligen del av arbetsförmedlings jobbprognos, där det framgick att konkurrensen om yrken inom ekonomi förväntas vara hög om 5 år, varför jag nu breddar mina vyer. Yrken inom IT är det däremot låg konkurrens om. Är systemvetenskap ett bra alternativ till ekonomie kandidat om man som jag är intresserad av företagande? Väntar en säkrare framtid om jag väljer Systemvetenskap än om jag väljer Ekonomie kandidat, eller har jag fått allt om bakfoten? Hur ser möjligheterna till studier på magister-/masternivå ut efter kandidatexamen i systemvetenskap? Mvh.

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Carl;

  du ställer några olika frågor och jag ska försöka svara på dem. 

  Ang. magister och masterprogram
  Det är utbildningar på avancerad nivå och man måste ta kandidatexamen först; det tar 3 år att läsa mot kandidatexamen; utbud av utbildningar kan förändras. Ingen kan med 100% säkerhet svara vilka magister- eller masterprogram som kommer finnas att söka om flera år, t.ex om 3.5 år. Du kan titta på dagens utbud. Du kan också söka svar hos studievägledare på de institutioner där utbildningarna ges idag och höra med de om de vet ngt om förändringar i utbildningsutbudet på 3-4 års sikt; dock kan sådana förändringar ibland komma som en överraskning även för de som dagligen jobbar med just de frågorna; det går alltså inte ge ngt definitivt svar om vilka utbildningar som kommer bli sökbara om några år.

  ang. prognos från Arbetsförmedlingen
  Prognoserna är "ungefärliga" och de kan också "slå fel". Sedan är det också så att många läser prognoser och om de satsar på de yrken där det förutspås "god arbetsmarknad" då kan arbetsmarknaden bli "dålig" i stället för att för många utbildar sig till bristyrkena... :) 

  Yrken inom systemvetenskap och ekonomi är i Sverige, för det mesta, icke-reglerade; alltså blir det helt upp till en enskild arbetsgivare att bestämma fritt vem hen anställer: vilka kvalifikationer, inkl.utbilndingsbakgrund, som hen kräver. 
  Så vitt jag minns är det endast fastighetsmäklare och auktoriserad revisor som är reglerade yrken - och så lärare, om man vill undervisa i ekonomi eller inom dataämnen, så krävs det - egentligen- legitimation.

  Vi samlar info om olika yrken på www.framtid.se
  Kika exempelvis på
  Framtid.se/ekonomiyrken
  yrke/systemtestare
  yrke/systemtekniker
  yrke/systemingenjor
  yrke/systemforvaltare
  yrke/systemarkitekt
  yrke/systemintegrator
  yrke/systemutvecklare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga