Tova 22 år

  Jag har gått barn och fritid på gymnasiet, jag fick godkänt i alla ämnen förutom Matematik. Jag har inte ens gjort matte 1a. Så jag fick endast studiebevis från gymnasiet. Jag går nu på komvux vård och omsorg. Jag har gjort alla vård ämnen. Min fråga: kommer jag att få titulera mig ”undersköterska” när jag är klar eller måste jag göra matte för att få titulera mig som det? Alltså kan jag helt strunta i att försöka göra matten och endå få jobb?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Tova!
  Det som gäller i Sverige idag (september 2019) ang. yrket UNDERSKÖTERSKA, är följande:

  Yrket undersköterska hör inte till de så kallade legitimationsyrken. Därför har man från utbildningssidan inte fastställt exakt vad man måste studera för att få ett arbete som undersköterska. 

  I Sverige är det arbetsgivaren som avgör om en sökande till en tjänst som "undersköterska" har tillräckliga kvalifikationer, d v s den kompetens som arbetet kräver.

  Pga att undersköterska inte är något legitimationsyrke finns det heller inte ngn fastställd utbildningsplan som, när man fullgjort den, per automatik gör att man har rätt att titulera sig som "undersköterska", även om före detta elever på Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och före detta studerande på Komvux, som fick godkända betyg i alla eller de flesta av kurserna i ett kurspaket som oftast bär namnet "Vård och Omsorg", generellt sett brukar kallas för och betraktas som undersköterskor.

  Socialstyrelsen har gett ut Allmänna råd om vad som bör krävas för att bli anställd som undersköterska. I Kommunals avtal för år 2016 förtydligas att för att omfattas av det nya löneavtalet ska undersköterskor ha en utbildning som "motsvarar deras yrkestitel".
  Inom vuxenutbildning (Komvux) utgår man oftast från socialstyrelsens Allmänna råd och rekommenderar de studerande att läsa 1400 gymnasiepoäng vård- och omsorgskurser - för ökad anställningsbarhet i hela Sverige, möjlighet till löneutveckling samt en möjlighet att komplettera till yrkesexamen från Komvux senare.

  Komvux brukar sätta ihop kortare eller längre kurspaket, där olika vård-kurser ingår (det är inte alltid exakt samma kurser i olika kommuner man läser på vuxenutbildningen).

  Du kan få jobb som undersköterska även utan examen från Vård- och omsorgsprogrammet men jag vill ge dig råd att försöka få godkänt betyg i matematik 1a och ta ut examen från VO.
  Du kan söka jobb och samtidigt läsa matematik 1a (kanske på låg fart på distans eller flex); du kan jobba och fortsätta läsa på komvux också.
  Du har ännu väldigt många år kvar till pension. Du kan i framtiden behöva "fullständig gymnasiekompetens". Det är kanske inte omöjligt för dig att ta ut två Yrkesexamina från komvux: som Barnskötare och som Undersköterska, alltså Yrkesexamen från BF och från VO.
  För det behöver du ha godkänt betyg i matematik 1a och uppfylla alla andra villkor, inklusive ha godkänt betyg i Gymnasiearbete som passar in på BF och på VO; det kan tänkas att samma Gymnasiearbete kanske kan passa in på BF och på VO.

  Sammanfattning
  Du kan mycket väl få jobb som undersköterska på den utbildning du redan nu har. Men jag råder dig boka tid med SYV på komvux och diskutera möjlighet för dig att ta ut yrkesexamen från VO (och kanske också från BF) - då kommer du bli ännu bättre rustad inför framtiden på den svenska arbetsmarknaden.
   

  Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp!

  Vänligen

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga