Anna

  Vi har bott utomalands sedan barnen föddes men måste ev flytta tillbaka till Sverige under nästa skolår (vid jul). Min äldsta kommer då att gå i nian, hur funkar det med att söka till gymnasiet då? Kommer han få preliminär besked på sina utländska betyg och sedan få bekräftat på sina svenska? Om han har toppbetyg från sin utländska skola och sen inte riktigt hinner komma in i det svenska systemet och får sämre betyg när han slutar nian tar man då någon hänsyn till att barnet är helt ny i det svenska systemet?

  • Julia :

   till vilken stad kommer ni flytta till Sverige? Det frågar jag för att få fram vilken gymnasieantagningskansli som är aktuell.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Anna,
  att komma in på en utbildning och att klara av läsa i fler år, är inte alltid "samma sak". Det är inte alla som kommer in på en utbildning som också orkar läsa med godkända resultat hela utbildningen; det kan bero på olika omständigheter, bl.a att man är ny i landet, på bristande språkkunskaper (i svenska) mm. - så det är inte alltid bra att ha bråttom. Kanske är det mer fördelaktigt för din son att "hoppa in" i årskurs 8 vid jul nästa år och året därpå läsa årskurs 9 på en "vanlig" svensk grundskola?
  Med det sagt, så säger jag inte att det är enda lösningen (dock kan det vara den smidigaste lösningen som har flera fördelar...:) utan det kan förhoppningsvis finnas möjlighet att gå snabbare tillväga. Exakt vad som kommer att hända beror på... Första frågan är om din son vill läsa en vanlig svensk gymnasial utbildning, på ett nationellt program eller läsa IB-programmet där undervisning är på engelska? IB-programmet kräver inte nödvändigtvis goda kunskaper i svenska, vilket de nationella svenska gymnasieprogram gör.

  Det finns flera frågetecken men vissa saker kan jag ge ett definitivt svar på:
  - bra att kontakta utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven kommer bli folkbokförd i Sverige;
  - preliminär gymnasieantagning behöver ni inte tänka så mycket på (antagning görs om och besked från prelim.antagning gäller ändå inte, när betygen från vårterminen i år9 kommer in till gymnasieantagningskanslierna); det viktigast i prelim.antagning är att gymnasieskolorna får veta hur många elever som är intresserade att läsa hos dem och kan försöka anpassa antal studieplatser.
  - det är gymnasieantagningen i rätt del av Sverige (utifrån elevens folkbokföringskommun) som kommer ta hand om elevens ansökan (förutom att IB-gymnasieskolorna kan i vissa fall göra egen antagning direkt till skolan). För kontaktuppgifter se antagningskanslier.skr.se
  Till exempel, gymnasieantag.för elever i Dalarna & Gävleborg: antagningskanslier.skr.se/kansli/antagningskansliet-region-dalarna

  ang.få betyg in i sitt slutbetyg från grundskolan...
  Det är inte alla ämnen som läses t o m vårterminen i årskurs 9, utan kan finnas ämnen där undervisning upphörde tidigare, men betygen kommer ändå in i Slutbetyget fån grundskolan (de betygen kommer eleven missa om hen  börjar läsa på en grundskola mitt i årskurs 9).
  Det finns någonting som heter "ansökan i fri kvot" - finns ingen garanti att bli antagen till gymnasiet men finns då ännu en chans att komma in; i fri kvot prövas elever som har betygen som ej är jämförbara med "vanliga svenska grundskolebetyg".

  En fundering... eftersom det du beskrivet (situationen med att flytta tillbaka till Sverige mitt i "nian") är så pass unikt, kan du/ni kanske även söka hjälp från personal på den gymnasieskolan som din son helst vill komma in på. Presentationer av samtliga gymnasieskolor inkl.kontaktuppgifter och länk till skolans egen webbplats finns att hitta på www.gymnasieguiden.se - nedan finns snabblänkar till presentationer av några gymnasieskolor:
  gymnasieguiden.se/gymnasium/praktiska-falun
  Musikkonservatoriet i Falun
  gymnasieguiden.se/gymnasium/hagstromska-gymnasiet-falun
  Drottning Blankas Gymnasieskola i Falun
  gymnasieguiden.se/gymnasium/mora-gymnasium
  gymnasieguiden.se/gymnasium/alvdalens-utbildningscentrum
  gymnasieguiden.se/gymnasium/stiernhooksgymnasiet

  • : Hej Julia! Om jag svarar här, hamnar det publikt?
  • Julia :

   Ja, FRåGA SYV är öppet forum. Tanken är att alla får lära sig av varandras frågor och av våra svar samt tips som andra elever, föräldrar, skolpersonal kan lämna i bl.a kommentarer. FråGA SYV fattar inte några beslut om antagning till utbildningar och vi kan inte lösa "särskilda fall" heller. Vi ger tips på var man får vända sig och allmän information samt vägledning i frågor om yrken och studier.
    

  • : Jag försstår. Ville bara veta hur pass personligt jag skulle svara. Min son har läst Sofia Distans och har bra betyg i svenska så språket är inget som oroar mig. Jag kontaktar antagninskansliet och ser vad och hur de resonerar kring det hela. Självklart är det inte ultimat att komma till Sverige mitt i nian men vi tror inte vi kommer veta mer om vi beöver röra på oss innan dess.
  • Julia :

   Att fortsätta läsa på Sofia distans och få betygen i årskurs 9 där, går tyvärr inte därför att om eleven flyttar till Sverige, även om det är mitt i årskursen, så får inte Sofia distans ha honom som elev längre (fick jag svar från den skolan). Så, från den tidpunkten då eleven är skriven/folkbokförd i Sverige, så måste han gå i en svensk grundskola, men det är extremt svårt för lärarna på grundskolan att sätta betyg på en elev som de var lärare för i några få månader: januari-maj. Jag "röstar" på mitt tidigare förslag om att "hoppa in" i år 8 och då har eleven 3 terminer på sig att komma in i den svenska skolsystemet och hinner få betygen nästkommande läsår så att han kan med de söka till gymnasiet. Om eleven är jätteduktig och kanske kommer att tycka att det är för lätt och tråkigt, kan han kanske ta och börja läsa ett nytt språk, gå på Kulturskolan eller söka extrajobb. Det som blir nytt för din son är att undervisning kommer ske på svenska. Även om han har (de facto) kunskaper i ämnena, men han har inte läst det med undervisningsspråk svenska. Det går alltid att fördjupa sig i ämnena mer än det som "krävs" för godkänt betyg eller  t o m för A-(högsta) betyget. Det finns t.ex möjlighet att bedriva självstudier i matematik - www.matteboken.se och läsa framåt.

  • : Han läser bara svenska via Sofia Distans, i övrigt går han i en brittisk skola
  • Julia : Kring jul, när ni flyttar till Sverige, han slutar då gå i den brittiska skolan, antar jag. Se om det inom pendlingsavstånd från er bostad i Sverige finns någon "motsvarande" grundskola ("brittisk grundskola"), men annars så tycker jag att han kan börja i år8 (mitt i); det har jag flera argument för (var god läs ovan).
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga