1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Hanna! jag gissar på att du i din fråga menar den här utbildningen på Södertörns högskola, sh.se/program--kurser/program/grund/interkulturellt-foretagande, stämmer det?
  Det är en av de många så kallade "mycket Breda utbildningar" som ger kunskaper som kan användas i många olika sammanhang. Jämför: vad kan man jobba med efter en gymnasial utbildning på samhällsvetenskapsprogrammet eller på humanistiska programmet? Svar: med allt möjligt, eller läsa vidare... . Och på samma sätt kan man säga att man kan jobba med allt möjligt även efter den här utbildningen som du ställer frågan om.

  På utbildningens egen hemsida läser man följande: "Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang. Utbildningen ger dig de kultur- och språkkompetenser som behövs i flera små och medelstora företag på internationella marknader." På ett annat ställe på samma webbplats läser man "Din kompetens efterfrågas bland annat inom näringslivets organisationer, som till exempel den svenska handelskammaren." Av det drar jag slutsats att man, efter det programmet, kan få jobb på svenska handelskammaren.
  Fråga de som jobbar på den utbildningen om de gjort uppföljning och fått svar från sina f d studerande var de fick jobb eller vad de, för övrigt, gör efter sina studier på den utbildningen. Det är möjligt att en del studerande gick vidare till studierna på avancerad nivå - på master- eller magisterprogram. Fråga hur många som fick jobb på svenska handelskammaren och på andra ställen, fråga vilka de ställena är - det måste du fråga de som jobbar på just den utbildningen: studievägledare på den institutionen, programrektor, utbildningsadministratör m.fl. Du kan också fråga om alumni-verksamhet (om det finns möjlighet att kontakta dem som var tidigare studerande på programmet)... i så fall kan du ta direktkontakt med de som läste det programmet tidigare och fråga var de jobbar idag.

  Sedan finns det ett antal jobb som man kan få efter vilken som helst högskoleutbildning. Exempel på sådana jobb är: Arbetsförmedlare, Studiestödsutredare, Utredare på olika myndigheter, t.ex Civilutredare och Utredare på FK och ett antal andra "liknande" jobb.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga