Lovisa 35 år

  När man söker till universitet/högskola kan man ju konkurrera i olika grupper - t ex BI eller BII. Om man läst ämnen på komvux som man INTE läste på gymnasiet - vilket grupp hamnar man då i? BII? Eller är BII för dem som höjt befintliga betyg genom prövning? Prövning är väl förresten enda sättet att höja befintliga betyg?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Lovisa,
  efter komvux kan man prövas i BI, i BII eller i båda urvalsgrupperna (vid ansökan till svenska högskole-Universitetsutbildnignar). Det beror på situationen/betygs-situationen för hen som söker.
  BI är direktgruppen. Om sökande är helt och fullt behörig (gäller både grundläggande och särskild behörighet) till "sin" högskoleutbildning på de betygen som finns i examensbeviset från gymnasiet ELLER om personen har till övervägande del komvux-kurserna i sitt examensbevis från komvux, då prövas hen i direktgruppen; med "övervägande del" menas minst två tredje delar av poängen, alltså minst 1600 poäng måste i examensbevis från komvux komma från kurser lästa på komvux eller från prövningar som är gjorda efter det att personen slutade på gymnasiet. En och samma kurs, t.ex svenska 1, matematik 2a eller engelska 6 kommer ha Olika koder, beroende på om betyget sattes på gymnasieskolan, på komvux eller genom en prövning (det finns alltså 3 olika koder för samma kurs).

  BII är kompletteringsgruppen. Här prövas de som utan kompletteringar inte är behöriga (de prövas inte i BI för att de utan kompletteringar är obehöriga och kan därför inte prövas i BI, som är en direkt-grupp). Här prövas också de som genom en komplettering höjde sitt meritvärde (exempel: en elev blev behörig på sina betyg i examensbevis från gymnasiet, sökte till en högskoleutbildning men kom inte in på grund för lågt meritvärde i BI-urvalsgruppen; hen gör prövningar och kanske också läser några kurser på komvux - kurser som ger meritpoäng, om hen ej hade max meritpoäng redan när hen slutade på gymnasiet); personen var alltså behörig redan direkt efter gymnasiet men sedan genom komplettering höjde sitt meritvärde - hen prövas i så fall i BI med det meritvärde hen hade på sina betyg i examensbevis från gymnasiet + samtidigt prövas hen i BII med det högre meritvärde. 
  En och samma sökande kan prövas i flera urvalsgrupper samtidigt. Antagning.se placerar varje sökande i alla de urvalsgrupper där hen har kvalificerat sig. Vi rekommenderar alla som kan göra högskoleprovet och speciellt om man vill komma in på en mycket populär utbildning som t.ex juristprogrammet eller läkarprogrammet. Även om eleven har högsta möjliga meritvärde (22.5) kan en situation uppstå att hen ej kommer in; detta på grund av att antal utbildningsplatser kan vara färre än sökande som alla har högsta möjliga meritvärde. I så fall är det fördelaktigt att prövas i flera urvalsgrupper, t.ex även i HP-urvalet (på resultat av högskoleprovet).

  • Lovisa

   Stort tack för detta utförliga svar! Undrar dock fortfarande om prövning (på gymnasiet eller komvux) är det enda sättet att höja befintliga betyg? Verkar så utifrån ditt svar men vill vara helt säker :)

  • Anna Om "befintliga betyg" är F, icke-godkänt, då har man möjlighet att läsa den kursen på komvux. Om betyget är godkänt (E) eller högre då brukar inte komvux ta in på den kursen, detta för att komvuxuppdrag är att ge kunskaper som personen inte har, och har man godkänt betyg, då har man godkända kunskaper i kursen. Det är en kostnadsfråga; komvux har begränsade resurser. De som vill läsa upp från godkänt betyg upp är extremt-lågtprioriterade. I vissa kommuner säger man blankt Nej, ställer inte ens i den långa kön till utb.platserna. Med det sagt, så känner jag personligen till några få fall där folk fick läsa upp från godkända betyg på komvux: antingen p g a ett administrativ fel (att komvux ej upptäckte att hen som söker redan har godkänt betyg i samma eller i en motsvarande kurs) eller om personen genom Läkarintyg och/eller utlåtande från en psykolog eller kurator lyckades påvisa att hen på grund av särskilda omständigheter ej kunde få högre betyg fast det borde hen ju få om inte det som hände hände... typ sjukdom, sociala omständigheter mm. Det är alltså inte till 100% uteslutet att på komvux kunna läsa upp från godkänt uppåt, i alla fall fanns det förut några få fall där man såg att det hände, men allmän "hållning" är den att: har man godkänt betyg i en kurs, då tar komvux inte in för "omläsning" eller som det också kallas "konkurrenskomplettering".

  Frågor och svar

  • George 18 år

   Kan man ersätta betyget för matte5?

   Hej, Jag läser matematik 5 som individuellt val och satsar på ett A I kusen. Jag vet att kursen ger 1 extra merit poäng. Men ifall jag får ett B till exempel, kan man då ersätta det betyget men ett annat betyg från mitt examens bevis? För jag har läst tre utökade kurser bl.a moderna språk två...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ann-Christine 54 år

   Svenska eller svenska som andraspråk?

   Hej! Jag undrar om man kan läsa svenska som andraspråk 2 på vuxenutbildningen efter att man fått betyg i svenska 1 på gymnasiet?

   Liselotte Johansson: Ja, det kan man göra, och det går bra, oavsett vad målet med studierna är.Så här är det:i examensbevis från gymnasiet och från komvux får kurserna ingå... Läs hela svaret
  • Sofia 37 år

   Vad innebär "Godkänt i kurser som motsvarar 90 %"?

   Hej, Jag undrar över denna skrivelse: Grundläggande behörighet = det du måste ha Du som har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har: lägst betyget...

   Liselotte Johansson: Hej Sofia,alla svenska högskole-universitetsutbildningar, både kurser och program, kräver alltid att man har Grundläggande behörighet (till högskolestudier). Många program... Läs hela svaret
  • Abdi 16 år

   Hur byter jag program i gymnasiet, från Natur till Ekonomi?

   Hej! Jag har nu gått i Natur-programmet i gymnasiet nu i snart en termin, men jag mår inte bra och vet inte vad jag ska göra. Är det ens möjligt för mig att byta linje från natur till ekonomi nu utan att gå om en Årskurs? Problemet var den att jag inte valde några andra linjer under...

   Anna SYV: FHej Abdi,om du får många godkända betyg (helst alla) under första året på ditt program, så är det inte helt omöjligt att du skulle kunna läsa... Läs hela svaret
  • Mary 19 år

   Räknas betyg i utökade kurser?

   Hej, jag ska snart söka till högskola/universitet och har läst en gymnasiekurs på distans utöver min gymnasieutbilding (2500 poäng). Mitt betyg i den kursen blev tyvärr väldigt lågt och jag undrar om jag måste räkna med det betyget...

   Liselotte Johansson: Hej Mary!om kursen ej ingår i ditt examensbevis från gymnasiet (eller från komvux) och inte krävs för behörighet, kommer betyget i den kursen räknas in ENDAST OM den kursen ger... Läs hela svaret
  • Elin 25 år

   Behörighet kurs?

   Hejsan! Jag gick ut -16 med F i Gymnasiearbete och har bara studiebevis. Nu har jag sökt till komvux den kursen för att fixa ett examensbevis och förhoppningsvis klara av det! Grejen är den att jag hade gärna velat söka kursen webbutveckling 1 samtidigt jag...

   Liselotte Johansson: Hejdet finns yrkeshögskoleutbildningar som för särskild behörighet kräver bland annat godkänt betyg i gymnasial kurs Webbutveckling 1, det är t.ex yrkeshögskoleutbildning Frontend / App Developer hos... Läs hela svaret
  • Linnea 24 år

   Tips och råd kring val av universitet och utbildning?

   Hej! Behöver lite råd och tips kring val av utbildning. Just nu går jag sjuksköterskeprogrammet sen ht-21 i Umeå och kommer till sommaren ha gått två läsår av tre. Och nu står jag i valet och kvalet att fortsätta eller inte....

   Liselotte Johansson: Hej Linnea!Roligt att du fick så pass högt resultat på högskoleprovet! Vad gäller "hoppa in" i år tre på sjuksköterskeprogrammet, så kan det... Läs hela svaret
  • Persia 21 år

   Merit, jätte viktig fråga?

   Hej! Jag gick på handel och administration i gymnasiet. Jag tog ej examen, eftersom jag gjorde inte naturkunskap 1a1 och religionskunskap 1. Jag skall läsa till fastighetsmäklare. Behörigheten är engelska 6, matematik 3b och samhällskunskap 1 eller 1a1 och 1a2....

   Liselotte Johansson: Hej Persia,för att komma på en universitetsutbildning i Sverige konkurrerar du med ditt Meritvärde.Meritvärde är en siffra = summan av jämförelsetalet (samma som snittbetyget) + eventuella merit-... Läs hela svaret
  • Sia 22 år

   2300 sökning till yrkeshögskola?

   Jag undrar om man kan ansöka till yrkeshögskola med 2300 från komvux?

   Liselotte Johansson: Hej Sia,yrkeshögskola kan ta in obehöriga. Det finns därför chans att komma in på yrkeshögskoleutbildningar även utan examensbevis från gymnasiet eller från komvux.
  • Lovisa 35 år

   ES/SA behörighet?

   Jag har hört att den enda behörighetsskillnaden på det estetiska programmet jämfört med samhällsvetenskapsprogrammet är matte b - stämmer det? I så fall är det ju enkelt att få SA-behörighet på ES. Tacksam för svar!

   Liselotte Johansson: Hej Lovisa,svar på frågan du ställer är - I princip, ja! Men det finns viktiga detaljer. T.ex kan inte matte 2 eller högre kurser i ämnet matematik garanteras på ES. Det är endast obligatoriska... Läs hela svaret
  • Sally 29 år

   Grundläggande behörighet högskola?

   Hejsan. Jag har slutbetyg från gymnasiet från år 2012. Totalt 2500 poäng. Jag läste inte Engelska B, det ingick inte i handels och administrationsprogrammet. Behöver jag läsa upp Engelska B på komvux nu för att ha grundläggande...

   Liselotte Johansson: Hej Sally!Enligt informationen på antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/gymnasieskolan/slutbetyg-2010-och-framat/grundlaggande-behorighet behöver du inte, för grundläggande behörighet, ha godkänt betyg i engelska B eller engelska 6.
  • ORINTA 37 år

   Yrkesvägledning?

   Hej ! Jag velar mellan fritidsledare och fritidslärare utbildning. Min första tanke var att sudera till fritidsledare och se om jag trivs med utbildningen och sen vidare utbilda mig till pedagog. Men min fråga då är måste jag studera ytterligare 3 år ?...

   Liselotte Johansson: Hej Orinta!till Fritidsledare utbildar man sig på en folkhögskola, och till olika sorters lärare - på lärarhögskolorna (på högskolenivå, alltså). Det är utbildningar inom olika... Läs hela svaret
  • ifakharul 22 år

   Högskoleprovet?

   Hej, är det inte ett krav på att alla universitet ska ta emot hp ansökande. När jag söker upp antagningspoänger i antagning.se finns det många universitet som inte tar emot sökande med högskoleprov. Varför är det så? Jag undrar...

   Liselotte Johansson: Hejsan,på Jönköpings universitets hemsida/webbplats (just där de berättar om den utbildningen som du nämner i din fråga) läser man bland annat följande: "65 procent av platserna... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga