Lovisa

  Hej! Jag har ett studiebevis från gymnasiet där jag läste Natur med särskild inriktning estet musik. Nu är det så att jag inte klarade engelska 6 och håller nu på att läsa upp kursen igen, och nu läser jag även lite fler kurser för att höja mitt totala meritvärde. Jag vill nu läsa matte 1a, matte 2a och matte 3b för att få högre betyg i de än matte 1c, matte 2c och matte 3c. Jag har börjat läsa matte 1a nu, men går det att byta till matte 1a sen från matte 1c i mitt slutbetyg?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa,

  studiebevis ger inte grundläggande behörighet till högskolestudier. Du behöver göra planering mot examensbevis med SYV på komvux. Som vi på FRåGA SYV tolkar reglerna så får man i högskoleförberedande examensbevis ha betyg i matematik 1a, men på nivå 2, alltså matte 2, så måste det vara "rätt kurs" i examensbeviset, alltså om det är exam.bevis från naturvet.programmet - så måste betyget i matte 2c finnas med och sedan även betyget i matte 3c.
  Du kan kanske göra planering mot examen från Estetiska programmet och i så fall behöver inte matematik 2 och 3 ingå i det examensbeviset, alls - utan andra kurser kan ingå.
  Vill du senare söka till högskola? I så fall vilken utbildning på högskolenivå? Detta frågar jag för att få fram vilka kurser du kommer behöva för särskild behörighet. Det är smart att inkludera alla kurser du kommer behöva för särskild behörighet in i exam.bevis, då betygen i dem kommer ändå räknas in - så är det fördelaktigt att utesluta andra icke-obligatoriska kurser i vilka du har lägre betyg.
  Godkänt betyg i eng 6 behöver du ha - för att bli behörig till högskoleutbildningar (det ingår i grundläggande behörighet).
  Vidare gäller: det är inte strikt obligatoriskt att få ut exam.bevis för att kunna läsa någon eftergymn.utbildning. T.ex kan yrkeshögskoleutbildningar ta in utan examensbevis. Kika gärna på utbudet på www.yhguiden.se
  Boka tid med SYV på komvux för planering mot examensbevis, om du har som mål att ta ut examensbevis från komvux; ni kan diskutera vilka kurser som bör/kan/måste ingå i ditt exam.bevis. Ett av alternativen är att du siktar på ett yrkes-examensbevis - läser mot ngt praktiskt yrke som t.ex undersköterska, elektriker, byggnadsarbetare eller administratör. Det finns alltså flera olika alternativ, men för behörighet till högskolestudier behöver du hur som helst ha godkänt betyg i eng6 (den kursen behöver inte ingå i exam.bevis från ett yrkesprogram, men godkänt betyg måste du - hur som helst - ha). Men om du inte har som mål att läsa på en högskoleutbildning, så kanske du inte behöver skaffa dig godkänt betyg i eng 6.

  • : Jo jag vet behöver eng6. Jag vill ha med matte 1-5, fotografisk bild 1-2 och spanska 3, och antar att jag behöver ha med kemi1, fysik 1 och biologi 1 istället för naturkunskap.
  • :

   Har du något tips till mig hur jag kan få en examen med de kurserna jag vill ha, alltså matte 1a, matte 2a, matte 3b, matte 4, matte 5, foto 1&2, spanska 3 och eventuellt kemi,fysik och biologi 1? Tack för ditt första svar också!!

  • : Hej igen, har skrivit upp kurser i ett dokument, skulle man kunna ha dessa kurser i sin naturvetenskaps programmet högskoleförberedande examen? Jag läste naturestet så du vet vet att det är lite annorlunda. Du kan se listan på följande länk: https://docs.google.com/document/d/17aZd-7TBCtoTLY2dQyF6v6nmz_Z7OkHW_iOXfASDEpU/edit?usp=sharing
  • Mikael : Det är rektor på komvux som kommer ha ”sista ordet” i vilka kurser som kommer ingå i examensbevis från komvux. Obs! Om färre än två tredjedelar komvux-kurser ingår i examensbevis, då är hela det en Komplettering och du prövas endast i BII, och på så sätt kan matte 1c,2c,3c ingå i examensbevis men sedan bifogar du betygen i matte 1a,2a och 3b och de högre betygen räknas in. På komvux är det ganska fritt vilka kurser som får ingå men ytterst är upp till rektorn.
  • Mikael :

   I det dokumentet du skapade ser jag några fel: idrott 1 får inte ingå i examensbevis från komvux. Vidare, så uppger du både Spanska 1,2 och ”spanska moderna språk” -menar du kanske  Spanska 3? Och det finns ingen kurs ”Fysik 1”, jag tror du menar Fysik 1a, 150 p.

  • : Ja det är det jag menar, och idrott måste väll finnas med i ens slutbetyg den kursen är ju obligatorisk. ? kan man på något sätt göra så man får ha följande kurser i sitt högskoleförberendade examen? ( matte 1a, matte 2a, matte 3b, matte 4, matte5, spanska 1, spanska 2, spanska 3, fotografisk bild 1&2 och eventuellt kemi, fysik, biologi då jag inte har läst naturkunskap???tack
  • Mikael : Du måste göra planering mot Examensbevis tillsammans med Syv på komvux.
  • : Ja men dom har aldrig tid att hjälpa en därför jag kontaktar er!!
  • Julia :

   Du har rätt att göra planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux. Om du får svar, från din komvux, att de inte har tid - kontakta rektor på komvux. Hen måste ordna tid så att du kan göra planering mot examensbevis. --- Vi på fråga syv kan endast berätta för dig vilka "generella ramar" som finns för exam.bevis från komvux: 2400p. av dem max 150p. betygsatta med F; kursen idrott och hälsa 1 får ej ingå; matte 1, svenska 1 och eng 5 måste finnas med - med godkända betyg. För högskolebehörighet krävs även svenska 2,3 och eng 6 med godkända betyg (de kurser kan dock finnas utanför examensbevis, om exam.bevis är från ett yrkesprogram). Tema för gymnasiearbete måste stämma överens med utbildningens inriktning och GA måste finnas med i exam.beviset med betyget E. Som vi tolkar reglerna ang. mattekurser - så får man ha matte 1a i alla examensbevis, men på nivå 2 och 3 måste rätt kurs finnas, alltså om det är högskoleförberedande examen, då måste matte 2b eller 2c och sedan 3b eller 3c finnas med. Dock kan de kurser finnas med - med betyget F, icke-godkänt. Du får gärna använda dig av planeringsverktyget som finns på skolverkets hemsida. Om de eventuella undantagen och hur reglerna ska tolkas - är det en fråga till rektor på komvux i just den kommunen där du är folkbokförd.

  • : Tack för hjälpen alla SYV som har hjälpt mig med svaret på min fråga!!! :) Förlåt om jag har låtit sur, har inte mått så jättebra det senaste. Så FÖRLÅT om jag låtit elak, taskig eller arg mm. Tack så jättemycket för all hjälp!!!! :)
  • Mikael : vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga