Lina 18 år

  Hej! Jag hade tänk att läsa ett naturvetenskapligt basår efter gymnasiet för att bli behörig till tandläkarprogrammet. Jag är dock inte bra på matte och natur ämnena så för mig låter ett basår bättre än studera kurserna på komvux där dom räknas in i jämförelsetalet och sänker mig när jag söker till programmet. Däremot så ska det finnas ett naturvetenskapligt basår på NTI på komvux man kan studera distans på, motsvarar det samma som att plugga dom kurserna utan att det räknas in i jämförelsetalet? För jag hittar ingen information. Är det samma regler gällande att studera natur basår på högskola? Det står däremot att man kan välja studietakt osv på nti för natur basåret, är det fortfarande som att läsa kurser på komvux eller fortfarande som basår där betygen inte räknas med?

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Till utbildningar på NTI söker du via komvux i den kommunen där du är folkbokförd, det är med det en komvux-utbildning där betygen i fysik2, kemi 2, biologi 2 och matematik 4 kommer räknas in i ditt jämförelsetal. Om du vill undvika att ditt meritvärde påverkas, behöver du söka basåren via www.antagning.se och utbildningar är i så fall förlagda på högskolenivå, på en högskola eller på ett universitet.

  • Lina Hej! Vad menas med högskolenivå? Är kurserna då svårare än om jag läser dom på komvux?
  • Mikael

   Kurserna är ungefär lika svåra men innehåll är inte eller behöver inte vara identisk med gymnasiala kurser men största skillnaden är att betygen på högskolenivå sätts i en annan skala t.ex U och G, där U står för underkänt och G för godkänt. Kan även VG, välgodkänt finnas med i betygsskalan men det är olika på olika lärosäten. Olika lärosäten använder olika betygsskalor och vad som är viktigast är att ej få underkänt utan hamna på godkänt. Högre betyg än godkänt på högskolenivå brukar sällan medföra ngn fördel. 

  • Lina

   Hej! Tack. Om man inte skulle klara vissa moment eller basåret alls? Kan man göra omprov eller liknande eller måste man söka in igen nästa termin för basåret? Även är urvalet baserat på merit antagning eller kan vem som helst söka in? Även är det kostnadsfritt?

  • Mikael

   Det är kostnadsfritt att få undervisning på de svenska basåren på högskolenivå men du får själv köpa kurslitteratur, bekosta resor till och från skolan och köpa mat under skoldagen. Vad gäller ompröva icke-godkända högskolekurser så gäller här en bedömning som institutionen gör baserat på tidigare prestationer- om den som vill göra omtenta har rimlig chans klara kursen. Vissa lärosäten inför lokala regler att t.ex Max två omprövningar får göras. Vidare tänker jag så här: om den studerande har svårt att klara förberedande utbildning, hur kan hen sedan klara själva utbildningen som är på högre/svårare nivå?

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga