1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej
  Info om Estetiska programmet finns på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/ES

  Om ansökan till gymnasiet
  Om behörighet till gymnasiet i Sverige var god se gymnasieguiden.se/informeras/behoerighet
  ...till gymnasiet i Sverige söker man via "rätt" gymnasieantagningskansli. Rätt kansli är den dit kommunen hör till där man är folkbokförd. I fall en elev inte är folkbokförd i ngn kommun (än) vänder man sig till det kansliet där man sedan ska bli folkbokförd när man bor i Sverige.
  Vad gäller svenska, så ska man ha kunskaper motsvarande godkänt betyg i svenska eller i Svenska som andraspråk "grund" = godkänt betyg från vårterminen i årskurs 9 i den svenska grundskolan. i fall man har kunskaper men inte ett betyg (godkänt betyg), brukar man kunna göra en prövning. Info om det får du/ni från gymnasieantagningskansliet eller från utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven i Sverige blir folkbokförd. Om man inte vet var man ska bli folkbokförd, kan man testa vända sig till den kommunen där eleven var folkbokförd senast, när hen bodde i Sverige.
  Hänvisningar:
  gymnasiebehoerighet
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/ES
  antagningskanslier.skr.se

  I Sverige kan man även läsa det internationella programmet: IB. Och i så fall är det inte absolut nödvändigt att kunna svenska, därför att undervisning på IB sker på engelska.
  För listan på IB-gymnasieskolorna var god se gymnasieguiden.se/gymnasium?IB

  • : Stort tack. Dagar jag förstått men hur gör man med de bara betygen som kräva för behörighet? Brukar man genomgå någon sorts validering? Hur funkar det?
  • : Hon är född 05.
  • Julia : Olika gymnasieantagningskanslierna brukar göra lita olika, och det beror också på vilka "papper" eleven kan visa upp: även vad gäller svenska, så är det vanligt att man som utlandsk-svensk elev faktiskt har betygen (t.ex genom studier på Sofia Distans). Personal på gymnasieantag.kansli tittar på vad eleven har för betyg och gör bedömining om vilka kompletteringar behövs, om eleven behöver göra prövningar i några ämnen eller i vissa fall även skickar "ärendet" till rektor på den gymnasieskola dit eleven söker i första hand; alltså ibland blir det upp till rektorn på den skolan dit eleven söker att avgöra om eleven har förkunskaper som krävs för att klara av utbildningen. Jag kommer nu även skriva utökning av mitt tidigare svar. Se ovan om en stund. :)
  • : Stort tack :)
  • Julia : Rubrik i din fråga lyder "Berörighet genom Frikvot", men man blir inte BEHÖRIG utan att man har de förkunskaper som krävs; i Frikvot prövas man om man har utländska betygen och pga det inte går att räkna ut "betygspoängen" då kurserna och betygen anses vara Icke-jämförbara ( i alla fall på det sättet att det inte går räkna fram betygspoäng/meritvärde/jämförelsetal för konkurrensen mot elever med svenska grundskolebetyg). :)
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga